Den emosjonelle grunnmuren – satsningsområde 2018–2019

Om Borgenveien barnehage

Borgenveien barnehage er en bedriftsbarnehage for studenter og ansatte ved Diakonhjemmet, men tar også inn nabolagsbarn. Barnehagen består av fire avdelinger med totalt 54 plasser.

  • Tommeliten 0–3 år
  • Tyrihans 0–3 år
  • Askeladden 3–6 år
  • Veslefrikk 3–6 år

Barnehagen ligger på Diakonhjemmets område, ble bygget i 1986 og åpnet i august samme år.

Alle barn og voksne skal bli møtt på en anerkjennende måte

Visjon for Borgenveien barnehage

For at barna skal utvikle empati, innlevelse, forståelse og evne til å fungere godt i samhandling med andre, må vi voksne møte dem på samme måte. Det krever at vi er ydmyke, interesserte og tar barna på alvor. Barna lærer å kjenne seg selv gjennom den måten vi møter dem på. Våre mål for barn og voksne er:

  • tilstedeværende og empatiske voksne og barn
  • voksne som er gode rollemodeller
  • trygge barn som er gode lekekamerater
  • glade barn og voksne

«Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, …»

(Barnehageloven § 1) 2.1

Barnehage med diakonal profil

Vår diakonale profil vil være synlig i møte med barn og foreldre, både i det daglige og i spesielle eller vanskelige livssituasjoner.

Organisering av Borgenveien barnehage

Borgenveien barnehage er en av to barnehager på Diakonhjemmet og en del av Diakonhjemmet Omsorg. Diakonhjemmet barnehager Borgenveien og Steinerud ligger ved Majorstuen i Oslo på Diakonhjemmets område.

Barnehagene er en bedriftsbarnehage for studenter og ansatte ved Diakonhjemmet, men her er også mange nabolagsbarn. Borgenveien barnehage er en avdelingsbarnehage med 2 småbarnsavdelinger og 2 storebarnsavdelinger. Borgenveien og Steinerud samarbeider og har felles verdigrunnlag og søknadsinformasjon.

Borgenveien barnehage

E-post: borgenveien.barnehage@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 930 93 287

Barnehagen ligger i en gammel eplehage ved Diakonhjemmet Sykehus

Besøksadresse: Borgenveien 7, 0370 Oslo

Gå til kontaktsiden