På sykkel til Diakonhjemmet

På sykkel til Diakonhjemmet

Ta sykkelen til Diakonhjemmet. Her er det sykkelparkering, stativ for bysykler og to reparasjonstativ med verktøy om du skulle trenge det.

Bysykkel

Det ligger et bysykkelstativ rett i nærheten av hovedinngangene til Diakonhjemmet Sykehus og VID vitenskapelige høgskole.

Sykkelpleie

Du kan gi sykkelen din sykkelpleie på våre to Sykkelpleiestasjoner. En ligger i Diakonveien 12 utenfor høgskolens administrasjonsbygg (skal flyttes på grunn av ombygging) og den andre finner du på kortveggen av Hartvig Halvorsensvei 4.

Sykkelparkering

Det er mange sykkelparkeringplasser på Diakonhjemmet. Hovedsykkelparkeringen ligger i Diakonveien mellom hovedinngangene til sykehus og høgskole. I sommerhalvåret kan det bli trangt, men det er alltid ledig plass på sykkelparkeringen nedenfor høgskolen, og på plassen mellom Diakonveien 14 og 16.

Det er også sykkelstativ ved inngangen til sykehuset poliklinikker og en stor sykkelparkering ved siden av sykehusets varelevering.

Eiendomsavdelingen drift

E-post: utleie@diakonhjemmet.no

Drift har ansvar for vedlikehold inne og ute. Parkområdet, veier, gangveier, parkering og bygninger.

Besøksadresse: Diakonveien 10, Oslo

Gå til kontaktsiden