Steinerud kindergarten

Steinerud kindergarden

Steinerud kindergarten is part of Diakonhjemmet. Children of staff and students have priority for admission, but Steinerud also admits children from bydel (district) Vestre Aker.

The kindergarten has high professional standards with an emphasis on listening pedagogy, appreciative communication and children / parents and employees' participation in kindergarten everyday life. Steinerud admits children from 0-6 years.

Steinerud is one of HiOA's workplace practice kindergardens for early childhood education students.

Barnehagen har høy faglig kompetanse med vekt på lyttende pedagogikk, anerkjennende kommunikasjon og barn / foreldre og ansattes medvirkning i barnehagehverdagen. Steinerud er en avdelingsbarnehage med tilbud til barn fra 0-6 år.

Praksisbarnehage

Steinerud barnehage er praksisbarnehage for barnehagelærerutdanningen ved Oslomet – storbyuniversitetet. Diakonhjemmets barnehager er godkjent lærebedrift i Oslo kommune for barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Steinerud kindergarten

E-post: steinerudbarnehage@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 941 40 229 (styrer)

Barnehagen ligger i nærheten av Steinerud T-banestasjon. Store deler av utelekeplassen er naturtomt

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 7, Oslo

Gå til kontaktsiden