Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Bor du i Oslo og har fått vedtak om hjemmesykepleie fra kommunen kan du velge Diakonhjemmet Omsorg.

Du får en fast kontaktperson og tidspunkter som passer inn i din hverdag. Vi er punktlige på avtaler. Skulle vi være forsinket, får du beskjed.

Diakonhjemmet Omsorg – Hjemmesykepleien

Vi gir deg kvalitet

Uforpliktende besøk

Kontakt oss, og vi kommer på et uforpliktende besøk for å snakke om hvordan vi kan tilrettelegge for deg.

Alle sykepleieroppgaver

Vi gir god faglig sykepleie, og vi skaper gode møter. Vi gjør alle sykepleieoppgaver, også stasjonær hjemmesykepleie. Det vil si faste lengre vakter hjemme hos deg.

23 05 97 70

Åpent alle hverdager
09.00–15.30

Vakttelefon + 47 47 91 81 09
07.30–22.00 alle dager

E-post: hjemmetjenester@diakonhjemmet.no

Leder
avdelingsleder Lillian Reiten

Hjemmesykepleie

Det er ulike årsaker til at man trenger hjemmesykepleie. Man kan trenge hjelp på grunn av funksjonshemming- eller svikt. Det kan være at en trenger bistand i en overgangsfase for å komme seg i gang igjen etter sykdom, skade eller tap av ektefelle. Mange får hjelp til å videreføre igangsatt behandling på sykehuset og for å gjenvinne helse, mestring og trygghet.

Informasjon og søknad om hjemmesykepleie går til Oslo kommune

Behov for mer hjelp

Noen ønsker mer hjelp enn det man har vedtak for. Det første er å se om vedtaket kan endres slik at man får den hjelpen man trenger. Hvis ikke det fører frem tilbyr Diakonhjemmet Omsorg ekstra hjemmesykepleie som man må betale for selv. Prisen er 480,- per time.

Samarbeid med Prima Omsorg

Diakonhjemmet har overtatt og vil videreutvikle hjemmesykepleievirksomheten til Prima Omsorg i Oslo. Prima Omsorg har hatt høy kvalitet og fornøyde brukere og Diakonhjemmet Omsorg samarbeider med Prima Omsorg, som fortsatt leverer praktisk bistand i Oslo.

Hjemmetjenester

E-post: hjemmetjenester@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 23 05 97 70

Telefon: Vakttelefon + 47 47 91 81 09 07.30–22.00 alle dager

Hjemmetjenesten ved Diakonhjemmet Omsorg er en diakonal aktør som tilbyr hjemmesykepleie til Oslos befolkning.

Besøksadresse: Trondheimsveien 237, Oslo

Kart: