Bozena Dorota Komar

E-post

bozena.dorota.komar@diakonhjemmet.no

Tittel

Avdelingssykepleier

Rom

Post 3 MSRA-avdeling, post 6 og post 7

Adresse

Ammerudveien 37, 0958 OSLO

Enhet

Ammerudlunden

Direktetelefon til postene

Telefon post 3, 4. etasje + 47 400 02 538

Telefon Post 6, 3. etasje +47 400 02 551

Telefon post 7, 4. etasje +47 400 02 558

Døgnbemannet telefon alle avdelinger: +47 930 21 630