Aktuelt

Illustrasjonsbilde, Colourbox

De eldre ble bedt om å fortelle sin livshistorie. Det rørte noe hos helsepersonell.

«Jeg var målløs når hun fortalte og jeg fikk lov til å høre på. Det var en hel historie som jeg ikke visste noen ting om.» I anledning eldredagen 1. oktober presenterer VID forskning fra høgskolelektor Kristin Ferstad på forskning.no. Ferstad har forsket på sykepleieres erfaringer med å gjøre livshistorieintervju.

28. september 2023
VID vitenskapelige høgskole på forskning.no
– Dette er ikke noe vi ønsker, men vi får ikke regnestykket til å gå opp med dagens forutsetninger i anbudet, sier Paul Erik Wirgenes, styreleder i Diakonhjemmets hovedstyre.      Foto: Nicolas Tourrenc

Kommunen legger opp til skjev risikofordeling i utlyst anbudsgrunnlag

Diakonhjemmets styre ber administrasjonen undersøke om det er mulig å endre rammebetingelser i kommende anbud for hjemmetjenester i Oslo kommune.

5. september 2023
Rektor Gry Ulvedalen ved Fagskolen Diakonova under den offisielle åpningen

Fagskolen Diakonova feiret offisiell åpning 28. august i Oslo

Rektor Gry Ulvedalen ved fagskolen ønsket det første kullet med studenter velkommen.

29. august 2023
Fagskolen Diakonova
Viktige saker som berører den videre utviklingen av diakoni og diakoniinstitusjoner ble drøftet på årets Kirkemøte. Foto: Den norske kirke

Årets kirkemøte med strategisk viktige vedtak for diakoni og diakonale institusjoner

Kirkemøtet 2023 behandlet i august to strategisk viktige saker som berører den videreutviklingen av diakoni og diakoniinstitusjoner. Den ene handler om Kirkens tjeneste i samfunnsinstitusjoner. Den andre om Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet – universell utforming av og i kirken. Sakene berører derfor Diakonhjemmets virksomheter og fortjener å bli løftet fram.

23. august 2023
Debatt om innovative anskaffelser: f.v. Iren Mari Luther, Trine Stensen, Ingebjørg Harto, Adelheid Firing Hvambsal, Manuela Ramin-Osmundsen, Ann-Helen Moum, Anita Sundal.

Arendalsuka: Diakonhjemmet tok debatten om rammebetingelser

Stiftelsen Diakonhjemmet var i Arendal medarrangører i to debatter med mål om å løfte overfor beslutningstakere og allmenheten bekymringen for at for dårlige rammebetingelser i kommunene kan føre til at innbyggerne ikke får likeverdige helse- og omsorgstjenester.

22. august 2023
Natt ved Nidarosdomen - der fotoutstillingen har stått under Olavsfest 2023. Foto: Pål A. Berg

Farvel Olavsfest 2023 – Vi er overveldet av responsen på utstillingen

Fotoutstillingen om diakoni har stått utendørs 18 dager i Oslo og 7 dager i Trondheim. I Trondheim har vi vært til stede hele uken og snakket med hundrevis av mennesker. Ingunn Moser administrerende direktør og forstander ved Diakonhjemmet er overveldet, og gjør seg her noen refleksjoner:

3. august 2023
Den nye sykehusdirektøren er på plass

Den nye sykehusdirektøren er på plass

Jan Frich startet 1. august som ny sykehusdirektør for Diakonhjemmet sykehus. Det er drømmejobben, sier han selv.

1. august 2023
Svært mange besøkende er innom utstillingen, som står sentralt plassert ved Nidarosdomen.

Fotoutstillingen om diakoni på plass under Olavsfest

Utstillingen «Gi oss en drøm vi kan tro på. En fotoutstilling om diakoni.» er nå på plass under Olavsfest i Trondheim. Her vil den stå fram til 3. august

29. juli 2023
Tove Kreppen Jørgensen administrerende direktør i Diakonhjemmet Omsorg utenfor Steinerud barnehage

Ikke fullt så ny lenger og med mange tanker – Tove Kreppen Jørgensen har ordet

Administrerende direktør Tove Kreppen Jørgensen trives veldig godt i Diakonhjemmet Omsorg. I løpet av tiden i fra hun startet i mars og frem til nå har hun møtt veldig mange flinke folk. Hun har truffet fornøyde brukere, både barn og eldre.

30. juni 2023
Diakonhjemmet Omsorg
Paul Erik Wirgenes, styreleder for Diakonhjemmets hovedstyre

Erfaringer med økonomiske tap i hjemmetjenester preger vurderingen av nytt konkurransegrunnlag.

Dagens fireårige avtale om leveranse av hjemmetjenester i Oslo kommune er ikke økonomisk bærekraftig. Diakonhjemmet studerer nøye rammebetingelser i konkurransegrunnlaget for ny avtale som byråden offentliggjorde 19. juni.

28. juni 2023
Diakonhjemmet Omsorg