Paul Erik Wirgenes, styreleder for Diakonhjemmets hovedstyre

Paul Erik Wirgenes, styreleder for Diakonhjemmets hovedstyre

Erfaringer med økonomiske tap i hjemmetjenester preger vurderingen av nytt konkurransegrunnlag.

Dagens fireårige avtale om leveranse av hjemmetjenester i Oslo kommune er ikke økonomisk bærekraftig. Diakonhjemmet studerer nøye rammebetingelser i konkurransegrunnlaget for ny avtale som byråden offentliggjorde 19. juni.

Fritt brukervalg i Oslo gir innbyggerne mulighet til å velge hvilken leverandør av hjemmetjenester de ønsker. Diakonhjemmet har i dag 1 100 brukere fordelt i hele Oslo. Oslo kommune har nå lagt ut på anbud en konkurranse om leveranse av hjemmetjenester som vil erstatte avtalen som gjelder fram til 2024.


- Dagens avtale som ble inngått i 2020 og som gjelder frem til mars 2024, er ikke økonomisk bærekraftig. Vår organisasjon har daglig tapt penger på å yte en tjeneste som vi utfører på vegne av kommunen. Diakonhjemmets styre har derfor i flere måneder vært nødt til å vurdere nøye hvor lenge vi har mulighet til å subsidiere en tjeneste som vi utfører på vegne av det offentlige, sier Paul Erik Wirgenes, styreleder i Diakonhjemmets hovedstyre.


- I lys av erfaringene de siste tre årene er det nødvendig for vår drift og resten av vår organisasjon, at vi nøye vurderer innretningen av de foreslåtte nye rammebetingelsene, fortsetter han.

Nødvendig omstilling for å begrense tapene fram til mars 2024

Ny avtale vil tre i kraft i april 2024. Leverandører av hjemmetjenester, inkludert bydeler i Oslo, går med underskudd. Bystyret har i revidert budsjett bevilget omfattende summer til blant annet opprettelse av nye stillinger, kompetanseutvikling og IKT-utvikling til Oslo kommunes etater og bydeler.

- Diakonhjemmet beklager sterkt at byråd Marthe Scharning Lund ikke har funnet rom til å avsette en andel av revidert budsjett til private og ideelle aktører. Det er meget utfordrende for vår organisasjon å bære månedlige økonomiske tap frem til mars 2024. Styret i Diakonhjemmet Omsorg har av den grunn besluttet å innføre ytterligere omstillingstiltak for å redusere tapene så langt som mulig, sier Paul Erik Wirgenes.

- Diakonhjemmet Omsorg har mange dyktige ansatte som daglig gjør sitt ytterste for å se brukere, se deres behov og levere tjenester av god kvalitet. Diakonhjemmet Omsorg vil sikre at våre tjenester fortsetter å vektlegge kvalitet i menneskemøter og i leveransen til brukere, fortsetter han.


Diakonhjemmets hovedstyre er opptatt av økonomi og hjemmetjenestens strategiske betydning

Statsminister Jonas Gahr Støre har ved flere anledninger brakt temaet ideelle organisasjoner opp. Statsministeren erkjenner at ideelle organisasjoner er en del av kapasiteten som Norge trenger for å løse oppgaver innenfor eldreomsorgen og signaliserer at politikken må utformes slik at ideell sektor kan nyttiggjøres. Hovedstyret og styret i Diakonhjemmet Omsorg har derfor viet denne saken stor oppmerksomhet av to grunner.

- Det ligger et stort ansvar for Hovedstyret i å sikre økonomisk bærekraft i alle våre tjenester. Det er ikke uten videre lett å drifte hjemmetjenester under usikre rammebetingelser som harmonerer dårlig med statsministerens ønskelige politiske retning, sier styreleder Paul Erik Wirgenes.

- I en tid hvor flere og flere innbyggere vil ha behov for flere tjenester og mer hjelp i eget hjem er Diakonhjemmets visjon om å drifte hjemmetjenester en strategisk ambisjon som er sterkt forankret i vårt formål og vår historie, fortsetter Wirgenes. Som styreleder må jeg imidlertid understreke at vi alltid må søke etter den rette balansen. Vi har ikke mulighet til å subsidiere det offentlige utover det vi så langt har gjort, avslutter han.

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester tilbyr hjemmesykepleie og praktisk bistand. De har 1100 brukere i hele Oslo.Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester tilbyr hjemmesykepleie og praktisk bistand. De har 1100 brukere i hele Oslo.