Fra Telenor til Diakonhjemmet

Fra Telenor til Diakonhjemmet

Kjersti Thoen er ansatt som sjef for strategisk støtte og interne tjenester ved Diakonhjemmet.

– Diakonhjemmet er en organisasjon som gjør noe som er viktig – den bidrar til å gjøre livet bedre for folk. Det skjer veldig mye spennende i og rundt Diakonhjemmet for tiden, og i løpet av det siste året er det satt i gang en rekke utviklingstiltak for å få mer ut av de verdiene man har. Dette vil jeg ganske enkelt være med på, sier Kjersti Thoen

Kjersti Thoen er utdannet siviløkonom fra NHH, og har vært ansatt i Telenor i ulike økonomi- og lederfunksjoner siden 1997. Her har hun blant annet vært ansvarlig for etablering av Telenors globale fellestjenester innenfor økonomi og HR, og ledet økonomifunksjonen i Telenor Eiendom. Hun har videre hatt en periode som ansvarlig for oppbygging av alle økonomi- og finansrelaterte funksjoner i et ny-etablert spinoff, Grameenphone IT, fra Telenors mobilselskap Grameenphone IT Bangladesh.

– Mer tid og ressurser til det viktigste

– Endring og jakten på nye måte å løse oppgaver på har vært en rød tråd i din karriere – hvorfor ønsker å jobbe med slike prosesser?

– Jeg motiveres av å kunne få mer ut av ressursene, og å finne nye måter å løse oppgaver på. Det er drivkraften min. Det er spennende å kunne finne fram til mer effektive måter å gjøre ting på, som bidrar til at mer tid og ressurser kan brukes på det som er aller viktigst – nemlig direkte tjenester for brukerne, sier Thoen.

– Det er gøy å kunne få være med på å skape noe nytt, innenfor en ramme jeg synes er viktig. Jeg liker å være en pådriver, finne fram til det som kan løses felles – på tross av forskjeller. Og så er jeg ydmyk på at det er veldig mye jeg ikke kan om Diakonhjemmets virksomheter, og det gleder jeg meg til å lære mer om. Jeg tar med meg erfaringer fra en organisasjon som Telenor, som også er veldig sammensatt og forskjellig, og det tror jeg kan være både sunt og bra, sier Thoen.

– Skal drive utviklingsarbeid

– Denne stillingen skal drive utviklingsarbeid for å styrke linjen og kjernevirksomheten ved Diakonhjemmet, og sikre best mulig bruk av fagmiljø og andre strategiske ressurser. Kjersti Thoen har kvalifikasjoner, erfaring og egenskaper vi har vært på jakt etter til denne oppgaven. Hun beskrives som en lagspiller, lyttende og involverende. Vi ønsker Kjersti velkommen og gleder oss til å bli kjent med henne, sier forstander og adm. direktør Ingunn Moser.