Manuela Ramin-Osmundsen. Foto: Iffit Qureshi

Manuela Ramin-Osmundsen. Foto: Iffit Qureshi

Manuela Ramin-Osmundsen til Diakonhjemmet

Manuela Ramin-Osmundsen blir rådgiver for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt ved Diakonhjemmet.

Manuela Ramin-Osmundsen er utdannet jurist med advokatbevilling fra Paris, og har en master i strategisk ledelse. Som mangeårig topp/mellomleder og rådgiver i offentlig sektor har hun lykkes med å bygge opp, posisjonere og synliggjøre ulike fagområder og organisasjoner. Hun har bl.a. vært sentral i etableringen og posisjoneringen av det statlige Senter mot etnisk diskriminering, arbeidet med innvandreres deltakelse i arbeidslivet i UDI, og med fag- og kompetanseområdet minoritetshelse i Helsedirektoratet, HSØ og ved Akershus universitetssykehus. Hun kommer fra Drammen kommune og et tverrfaglig arbeid for å sikre gode levekår for innbyggerne.

Gjennom sin yrkeskarriere har Ramin-Osmundsen blitt spesialisert på posisjonering av velferdsrelaterte fagområder og prosesser knyttet til helse- og omsorg, integrering og diskriminering. Hun har god kjennskap til komplekse organisasjoners premisser for endring og forstår hvordan strategi, formidling og synliggjøring henger sammen med brukere, ansatte, tillitsvalgte, samarbeidspartnere, politikere og myndigheters oppfatning av en organisasjon. Hun har forståelse for hele verdi- og kommunikasjonsprosessen fra formål og samfunnsoppdrag, til brukerne vi er til for.

– Denne stillingen skal styrke Diakonhjemmets kapasitet til å arbeide strategisk og operativt med samfunns- og myndighetskontakt, dialog med interessenter, og synliggjøring av vår samfunnsrolle og -oppdrag, sier Ingunn Moser, forstander og adm.direktør ved Diakonhjemmet.

– Et fantastisk verdigrunnlag

– Jeg ble veldig trigget av Diakonhjemmets bredde og komplekse samfunnsoppdrag. Diakonhjemmet har et omfattende tjenestetilbud innenfor utdanning, helse og omsorg, et fantastisk verdigrunnlag, og høye ambisjoner for utviklingen de kommende årene. Stiftelsens tilnærming til rettferdighet og likeverd tiltrekker meg. Jeg håper å kunne bidra med min erfaring, kompetanse og personlighet. Jeg ser frem til å bli kjent med menneskene og virksomhetene for sammen å utvikle innovative løsninger for innbyggere, brukere og ansatte. Jeg er takknemlig for å få mulighet til å ta fatt på et så spennende oppdrag, sier Manuela Ramin-Osmundsen.

– Et spennende valg for Diakonhjemmet

– Manuela Ramin-Osmundsens profil og bredde i erfaringer og kvalifikasjoner gjør henne til et godt og spennende valg for denne stillingen. Hun er fortrolig med den diakonale tradisjonen, og har god forståelse for egenarten til institusjonen og plasseringen i det sivile samfunnet mellom forskjellige styringslogikker. Hun beskrives som en samlende person som jobber gjennom involvering og tillitsbygging, er målrettet og resultatorientert. Jeg gleder meg til å samarbeide med Manuela og ønsker henne varmt velkommen! sier Ingunn Moser forstander og adm.direktør ved Diakonhjemmet.