NLA ønsker campus i Diakonhjemmet hage

NLA ønsker campus i Diakonhjemmet hage

NLA Høgskolen har valgt å gå inn i videre forhandlinger for å leie campus i Oslo på Diakonhjemmet. De nye lokalene vil inngå i utviklingsprosjektet Diakonhjemmet hage, og ha plass til rundt 1000 studenter. Lokalene skal etter planen stå ferdig i 2024.

NLA Høgskolen har over flere år vokst seg ut av kvartalet i Staffeldtsgate i Oslo. I arbeidet med å finne alternative lokasjoner stod valget mellom tre alternativer. Etter et ekstraordinært styremøte i NLA Høgskolen 31. mars ble det vedtatt å gå videre inn i en prosess for å utvikle en fremtidsrettet campus for NLA i Diakonhjemmet hage.

NLA sitt behov for lokaler, som skal romme rundt 1000 studenter, vil være i størrelsesorden inntil 10.000 kvm. Det finnes flere alternative plasseringer for NLA i Diakonhjemmet hage, innenfor det såkalte nordområdet.

– Vi gleder oss over valget av Diakonhjemmet som lokasjon for NLA i Oslo. Dette vil være med og legge grunnlaget for utviklingen av et sterkt campus- og innovasjonsområde knyttet til helse, omsorg og velferd. Når NLA også blir en del av dette miljøet, får vi styrket den pedagogiske dimensjonen. Det ligger mange spennende muligheter her, sier Ingunn Moser, forstander og adm.direktør ved Diakonhjemmet.

- Her kan du lese mer om planene for Diakonhjemmet hage

NLA sitt behov for lokaler, som skal romme rundt 1000 studenter, vil være i størrelsesorden inntil 10.000 kvm.NLA sitt behov for lokaler, som skal romme rundt 1000 studenter, vil være i størrelsesorden inntil 10.000 kvm.

Det beste alternativet

— Løsningen med Diakonhjemmet gir en god kombinasjon av attraktiv lokalisering, miljøvennlige bygg og stor fleksibilitet, økonomisk og operativt. Det siste blir viktig i tiden som kommer, for det er endringer på gang i høyere utdanning, både i rekrutteringsgrunnlaget og i forventningene til utdanningsinstitusjonene, sier fungerende styreleder ved NLA, professor ved NHH, Magne Supphellen.

— Vi gleder oss til å få nye gode lokaler, i bærekraftige, energiøkonomiske og miljøriktige løsninger, forteller rektor Egil Morland.

— Nyheten ble mottatt med stor glede i fagmiljøet, forteller en fornøyd avdelingsleder for lærerutdanning, Jørgen Sjaastad.

Egil Morland, rektor ved NLA

Magne Supphellen, fungerende styreleder ved NLA