Det hvite modulbygget ligger mellom Hartvig Halvorsens vei og Theodor Dahls vei

Det hvite modulbygget ligger mellom Hartvig Halvorsens vei og Theodor Dahls vei

Ny adresse for stiftelsesadministrasjonen ved Diakonhjemmet

– Når stiftelsesadministrasjonen flytter over i modulbygg og åpent kontorlandskap i Theodor Dahls vei 10, er det for å gi plass til utdanningsvirksomheten i dagens høgskolebygg, sier forstander og adm.dir. Ingunn Moser.

Adminstrasjonen for Det norske Diakonhjem har nå flyttet inn i 1. etasje av et midlertidig modulbygg som ligger mellom Hartvig Halvorsens vei og Theodor Dahls vei rett ved Steinerud T-banestasjon. Adressen er Theodor Dahls vei 10. I modulbygget sitter også ansatte ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole, Oslo.

– Hva er bakgrunnen for at stiftelsesadministrasjonen flytter fra sine tradisjonsrike lokaler i Diakonveien 14?

– Arealer står for en av de største kostnadene for alle våre virksomheter. Det er veldig viktig med gode, attraktive og hensiktsmessige arealer, men det krever at vi bruker arealressursene, som alle andre ressurser, med stor omhu – og så effektivt som mulig. Det er noe vi jobber med i alle deler og hele tiden.

– Ved Diakonhjemmet skal kjernevirksomhetene med pasientbehandling, omsorg, utdanning og forskning, og de vi er til for, nemlig studenter, pasienter, beboere og brukere, stå i sentrum. Det gjelder også for bruken av arealer.

– Hva oppnådde Diakonhjemmet med å flytte administrasjonen?

– Samlokaliseringen av VID vitenskapelige høgskoles campus i Oslo på Diakonhjemmet har vært et mål siden fusjonen og nå er vi endelig der at det lot seg realisere.

– VID har benyttet anledningen til en generell oppgradering av arealene for tilrettelegging for mer studentaktive læringsformer. For å få plass til VIDs aktiviteter i dag og de nærmeste årene, er også utnyttelsen av arealene bedret. Som en av eierne av VID er vi kjempestolte over å ha vært med på å tilrettelegge for å nå denne milepælen for studenter og ansatte i VID. En stor takk og anerkjennelse til alle som har deltatt i arbeidet med å få dette på plass!

Kontorene i Diakonveien 14 er omgjort til grupperom, undervisningsrom og oppholdsrom for studentene ved VID vitenskapelige høgskole, Oslo. Alle lokalene er tilrettelagt for studentaktive læringsformer.Kontorene i Diakonveien 14 er omgjort til grupperom, undervisningsrom og oppholdsrom for studentene ved VID vitenskapelige høgskole, Oslo. Alle lokalene er tilrettelagt for studentaktive læringsformer.

– Modulbygget mellom Hartvig Halvorsens vei og Theodor Dahls vei er midlertidig bygg. Hvor lenge vil administrasjonen holde til der og hvor de skal ende opp?

– Alle utviklingsplanene og utbyggingsprosjektene på Diakonhjemmet betyr at det vil være knapphet på arealer på området i årene framover. Det krever at vi er innovative og endringsvillige, alle sammen. Det er vanskelig å si hvor lenge stiftelsesadministrasjonen blir boende i modulbygget. Vi vil antagelig måtte være litt nomadiske og på flyttefot noen ganger -- før vi lander for en lengre periode igjen. Vi vet heller ikke nå hvor vi lander. Vi skal gjennom flere prosesser med områdeutvikling og konkretisering av den nye strategien før vi vet det.

– Dessuten har utbyggingsprosjekter langsiktige tidshorisonter og er avhengige av samspillet mellom mange aktører og interesser. Vi får øve oss på å ha løse teltplugger, være underveis og jobbe med hvor vi skal hen, og hvorfor.

Flyttingen er en liten brikke i en generell oppgradering av arealene for tilrettelegging for mer studentaktive læringsformer. Også i atriet i Diakonveien 14 er det store endringer.Flyttingen er en liten brikke i en generell oppgradering av arealene for tilrettelegging for mer studentaktive læringsformer. Også i atriet i Diakonveien 14 er det store endringer.