Midt i et julepyntet Diakonveien Omsorg+, daglig leder Hamid Reza Irai.

Midt i et julepyntet Diakonveien Omsorg+, daglig leder Hamid Reza Irai.

– Omsorg+ er et godt sted å være

– Noen av de viktigste arbeidsdagene for oss er de dagene man vet at det er tyngst for eldre, både for de som bor hos oss eller på andre steder i Oslo. Derfor stenges ikke noe ned i høytidsdagene, men det lages godt med aktiviteter for dem som er til stede i Omsorg+, sier daglig leder i Diakonveien Omsorg+, Hamid Reza Irai.

– I desember 2020 stod 124 leiligheter i et helt nytt bygg klare for innflytting, men egentlig har vi bare holdt åpent i ett åå og ni måneder. Pandemien førte til at alt av aktiviteter måtte utsettes, og startet først opp på vårparten i 2022. På kort tid har Diakonveien Omsorg+ fått gode resultater og mye oppmerksomhet, sier daglig leder Hamid.

Beboeren bestemmer selv

Diakonveien Omsorg+ er ingen institusjon, men en boform for eldre. Beboerne, som må ha fylt 67 år og stort sett være selvhjulpen, leier leilighet i et kompleks som er bemannet av en husvert hele døgnet.

Det er et minisamfunn i Omsorg+. I løpet av samtalen kommer Hamid stadig tilbake til at dette ikke er en institusjon. Beboerne lever som de ville gjort andre steder i samfunnet. De bestemmer selv over sine aktiviteter, hvilke tjenester de ønsker og ikke minst, hvem som får komme på besøk til dem.

Viktig med trygghet

– Den psykososiale effekten av å bo i Omsorg+ ser man på trivselen og tryggheten til beboerne. Effekten vil også bli større dersom beboerne flytter inn i litt yngre alder, siden de da får gleden av positiv aktivitet i mange flere år.

– Vårt fokus er å ha et miljø der de som kommer til oss og bor hos oss skal føle seg trygge. Hamid forteller at de ansattes holdning er at uansett hvem du er, hvor du er og hvem du spør – så svarer vi aldri, «vet ikke». Vi svarer heller, «det skal vi finne ut av». For det er ikke bare beboerne husvertene står til tjeneste for. Aktivitetene i Omsorg+ er åpen for hele bydel Vestre Aker, og i praksis hele byen. Alle kan delta på det som arrangeres.

Et solid pyntet pepperkakehus møter deg ved inngangen.Et solid pyntet pepperkakehus møter deg ved inngangen.

9000 besøkende hver måned

– Det er masse å gjøre, men det viktigste er å ha det gøy på jobb og også med dem man jobber sammen med, sier Hamid.

Det kan være veldig hektiske arbeidsdager, for det kommer innom 6–9000 besøkende i løpet av en måned. Blant besøkende er deltakere på aktiviteter, besøk til beboere og ulike tjenester til beboerne. Hamid og hans team har kontakt med veldig mange av disse, fordi alle kan sende en tilbakemelding direkte på e-post. Det er mange som har spørsmål, og alle skal få et svar.

– Det er en kunst å kunne svare på alle disse tilbakemeldingene, forteller Hamid. Det mottas positive, men også konstruktive tilbakemeldinger. Kommunikasjonen med de besøkende bidrar til at teamet kan gjøre forbedringer.

Aktiviteter og samarbeid

Det er mange aktiviteter i Omsorg+, og måten disse er organisert på er enestående i Norge. Husvertene har en egen driftsmodell med ansvar for aktivitetene, som planlegges etter kartlegging av ønsker blant beboere og besøkende. Innspillene mottas igjennom uformelle samtaler. Tilbudene er mange, og er både gratis og rimelig slik at alle skal kunne delta.

I aktivitetssenteret er det mulighet for sosiale fellesskap og tilbud som kafeen med hjemmelaget mat, kulturarrangementer og treningssenteret.

Husvertene organiserer turer, for eksempel til Vinderen eller Røa seniorsenter. Det skjer i samarbeid med frivillighetssentralen som henter dem som vil ut på tur.

Aktivitetene er delt opp i to typer, der noen gjentar seg fra uke til uke mens andre varierer. Det er meningen at man skal velge og vrake. Programmet henges opp på strategiske steder i bygget, deles ut og sendes også til de andre eldresentrene i bydelen.

Sammen med Diakonhjemmet sykehus benytter Diakonveien Omsorg+ seg også av frivillige i sitt arbeid, og har tatt i bruk frivillig appen Nyby. I denne appen kan frivillige registrere seg til de oppdragene som passer for dem, og dette fungerer godt.

Besøk fra kommuner og politikere

Diakonveien Omsorg+ er blitt kjent i hele landet, og er et populært sted for politikere å besøke. Representanter fra flere kommuner har også vært på besøk. Hamid mener at dette er flott, for da er det vekket litt nysgjerrighet som kan være nyttig for andre kommuner. – Vi lærer jo av hverandre, sier han.

– Det er 13 Omsorg+ i Oslo, men vi er den eneste med denne driftsmodellen. Bygget er flott, men hva er det inni bygget? Hva er det vi leverer? Dette er hva som er viktig, forklarer Hamid. – Vi er ingen konkurrent til de andre Omsorg+ boligene. Det handler om at det er flere måter å løse ting på, og vinneren er de eldre.

Forskning på eldre

Det kommer stadig henvendelser fra forskere til Omsorg+. Noe av årsaken kan være at det legges til rette for samarbeid med forskningsprosjekter.

– Det er viktig for oss å være en del av forskingen på eldre. Vi er opptatt av velferdsteknologi og har deltatt i flere Ph.d. programmer. Beboere har blant annet vært med på å teste ut bruk av robot. I tillegg arbeides det aktivt med å etablere en frivillighetssentral her, fortsetter Hamid.

OBOS samarbeid

OBOS er interessert i et samarbeid med Diakonveien Omsorg+. Hamid forteller at OBOS Omsorg+ som bygges på Lambertseter, blir en mindre versjon enn den på Diakonhjemmet, og at de eldre skal kjøpe sin leilighet der.

– Samarbeidet er kjempeviktig, for når vi blir større får vi flere muligheter, flere ressurser og flere eldre får høre om oss. Men, det er mye som må på plass før planlagt oppstart 2025.

Ikke ensom i høytiden

– Noen av de viktigste arbeidsdagene for oss er de dagene man vet at det er tyngst for eldre, både for de som bor hos oss eller på andre steder i Oslo. Derfor stenges ikke noe ned i høytidsdagene, men det lages godt med aktiviteter for dem som er til stede i Omsorg+. Det trappes opp med ansatte, og målet er at det skal være uformelt og gøy. I disse periodene er de ansatte opptatt av å få kontakt med beboerne for å vite at de blir med på det som skjer dersom det er ønskelig, avslutter Hamid.

Her kan du følge aktiviteter og små glimt fra jule- og nyttårsfeiring fra Diakonveien Omsorg+.