Stortingets helse- og omsorgskomite besøkte Diakonhjemmet og VID

Stortingets helse- og omsorgskomite besøkte Diakonhjemmet og VID

En engasjert helse- og omsorgskomite møtte en like engasjert ledelse og representanter fra tillitsvalgte i dag på Diakonhjemmet i Oslo.

Hvordan kan vi som ideell samfunnsaktør bidra til løsninger som går på tvers av tjenestenivåer, var hovedtemaet for besøket.

  • Stortinget har vedtatt ambisiøse mål i de siste periodene for å fortsette å bruke og legge til rette for at ideelle aktører som oss er en viktig del av oppgaveløsningen. Hurdalsplattformen bekrefter disse ambisjonene, sa administrerende direktør og forstander Ingunn Moser.
  • Vår unike organisering gir oss mulighet til betydelig innovasjon og utvikling. Diakonhjemmet har både spesialisthelsetjenester, omsorgstjenester, utdanning og forsking innenfor samme organisasjon. Vi liker å si at det er et unikt økosystem, et lite helse og omsorgs-Norge i miniatyr, som gjør oss veldig godt egnet som utprøvingsarena for framtidens helse og omsorg, avslutter Ingunn Moser.
  • Vi kommer gjerne tilbake. Mye skjer her på Diakonhjemmet og det er definitivt behov for å kunne snakke nærmere om mange temaer: eldreomsorg, kompetansedeling, oppgaveglidning, digitalisering, sykehusstrukturen i Oslo, kompetansebehov i hjemmetjenester, eller psykisk helse, avsluttet komiteleder Tone Wilhelmsen Trøen.

På vegne av komiteen, takket Tone Wilhelmsen Trøen for besøket før alle reiste videre til Oslo Universitetssykehus.