Foto: Pål A. Berg

Foto: Pål A. Berg

Torkil Sletten går fra Bane NOR til Diakonhjemmet

Torkil Sletten har takket ja til stillingen som direktør for økonomi, finans og verdiforvaltning og begynner på Diakonhjemmet 1. desember.

Torkil Sletten er finansdirektør i Bane NOR og har siden 2017 vært sentral i å bygge opp selskapets finansavdeling. Før Bane NOR jobbet han flere år i Hydro, hvor han bla. ledet konsernets avdeling for strategi- og industrianalyse. Sletten har erfaring både fra offentlig og privat sektor, tidligere erfaring som business controller og revisor i PwC. Han er utdannet siviløkonom.

- Jeg er veldig glad og takknemlig for tilbudet om å jobbe for Diakonhjemmet. Organisasjonen har en lang og stolt historie og det var veldig lett å kjenne seg igjen i formålet til Diakonhjemmet. Jeg er heldig som vil kunne kombinere min erfaring og bakgrunn med et så tydelig samfunnsoppdrag og bidra til Diakonhjemmets videre utvikling, sier Sletten engasjert.

- Jeg gleder meg veldig til å begynne og til å bli kjent med organisasjonen, med virksomhetene, med utviklingsplaner og arbeid. Men aller mest ser jeg frem til å bli kjent med dere som jobber her, fortsetter han.

Et mangfold av utviklingsprosesser vil involvere vår nytilsatte finansdirektør

For tiden står Diakonhjemmet foran store prosesser som utviklingen av Diakonhjemmet hage, etablering av en ny videregående skole på tomten, og utvidelsen av vår aktivitet flere steder i Norge. Virksomhetene har også høye ambisjoner som blant annet å bli universitet, utvide sykehuskapasiteten, overta Oslos største sykehjem på Hovseter og ta imot de første fagskolestudenter høsten 2023.

- Jeg har fått presentert en bredde i organisasjonen og videre utvikling som jeg synes er veldig spennende og ser frem til å ta tak i dette arbeidet. Jeg var ikke klar over dette mangfoldet selv om jeg er nesten nabo til Diakonhjemmet, avslutter Torkil Sletten.

Solid erfaring og relasjonell kompetanse

Eiendomsbesittelse, -forvaltning og –utvikling er siden 1893 og også nå et viktig virkemiddel for å realisere Diakonhjemmets formål, strategi og mål.

- Torkil har erfaring og kompetanse innen investeringer, forvaltning og utvikling av eiendom. I tillegg har han gjennom hele rekrutteringsprosessen fremstått som en person med sterk integritet. Han er verdi og formålsdrevet i sine beslutninger; egenskaper vi var spesielt ut etter å finne i søkermassen, sier administrerende direktør og forstander Ingunn Moser.

- Diakonhjemmet og våre virksomheter utgjør en meget kompleks struktur og organisering. Torkils gode relasjonelle og nettverksskapende egenskaper vil uten tvil være nyttige arbeidsverktøy i hverdagen, fortsetter Ingunn. Jeg ser frem til å ta Torkil om bord i vårt fantastiske utviklingsarbeid, avslutter en fornøyd administrerende direktør.