Grønn glede

Grønn glede

En møteplass for barn og eldre er skapt i hagen ved den gamle forstanderboligen på Diakonhjemmet.

Bakgrunn

Alle virksomhetene i Diakonhjemmet Omsorg samarbeider om «Grønn glede», og den konkrete rammen er en liten kjøkkenhage etablert av barnehagene i hagen til den gamle forstanderboligen på Diakonhjemmet. Tanken er at hagearbeid og møter mellom eldre og barn kan gi økt livskvalitet. Små grupper av barn og eldre møtes i hagen, sammen med ansatte fra sin virksomhet, til samvær og ulike aktiviteter. Ansatte ved Dialog har også vært med på generasjonsmøtene, med spesielt ansvar for «den gode samtalen» mellom deltakerne.

Målsetting

Målet med prosjektet er at barn og eldre kan få medvirke i videre utvikling av hagen, gjennom å skape aktiviteter og samspill ut fra sine ønsker og forutsetninger.

Organisering av prosjektet

Prosjekt Grønn Glede er et treårig prosjekt med støtte gjennom helsedirektoratets tilskuddsordning til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet hos eldre.

De første to årene av prosjektet, 2018 og 2019, møttes barn fra Omsorg sine to barnehager og eldre fra to av våre sykehjem i hagen ukentlig i hagesesongen, med følge av aktivitetsledere fra sykehjemmene og ansatte fra barnehagene.

Rett før oppstart av hagesesongen det tredje året, i mars 2020, ble det ble umulig å arrangere generasjonsmøter p.g.a. koronaviruset, og gjennomføringen av prosjektet ble satt «på vent». Etter en lang pause, håper vi nå på å kunne starte opp igjen prosjektet i 2022.

Med bakgrunn i våre erfaringer fram til nå ønsker vi å videreføre generasjonsmøtene med noen endringer: Vi vil tenke mer på geografisk nærhet, vi vil prøve ut møter også for hjemmeboende eldre, og vi ønsker å bringe inn nye aktiviteter i hagen, med fokus på felles glede gjennom bevegelse.

Endringene innebærer at våre sykehjem fortsetter med generasjonsmøter og aktiviteter i sine egne hager, i samarbeid med barnehager i sitt nærmiljø og med besøksverter som ekstra ressurs. Prosjekt Grønn Glede videreføres i forstanderhagen, som et samarbeid mellom Omsorgs virksomheter på Steinerudområdet; Borgenveien og Steinerud barnehager, Hjemmetjenesten base Vest og Omsorg+

Tidsaspekt
1. august 2020 – 1. april 2023

Prosjektansvarlige
Solveig Rinde
Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg

Prosjektmedarbeidere
Siw Wikstrøm
Marianne Sunde Egeberg
Hannah Elstrøm
Nina Thorbjørnsen

Finansiering
Helsedirektoratet

Andre ressurser

Sagenehjemmet

Diakonhjemmet Omsorg Sagenehjemmet er et ideelt diakonalt sykehjem på Bjølsen i Oslo. Sykehjemmet har god fagkompetanse, et bredt aktivitetstilbud, populær kafe og flotte terrasser, hager og utemiljøer. Det er en lang rekke tilbud på Sagenehjemmet og noen er åpne for alle.

Gå til siden

Diakonveien Omsorg+

Diakonveien Omsorg+ er omsorgsleiligheter man blir tildelt etter søknad til Oslo kommune.

Gå til siden

Hjemmetjenester

Har du vedtak fra Oslo kommune, kan du velge Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester – uten ekstra kostnader slik at du kan bo hjemme.

Gå til siden