Samlivskurs til par der en har kjønnsdysfori eller kjønnsinkroguens

Samlivskurs til par der en har kjønnsdysfori eller kjønnsinkroguens

Mennesker med kjønnsdysfori og kjønnsinkroguens er en sammensatt gruppe med ulik forståelse, livsvalg og samlivssituasjoner.

Bakgrunn

Biologisk kjønn, seksuell legning og kjønnsutrykk er varierende og individuelt. Ofte vil personene oppleve at normer eller kjønnsforståelse som de er vokst opp med eller som er vanlig i samfunnet ikke passer. Samfunnets reaksjoner på at man bryter normer er vanskelig å leve med, og man risikerer trakassering, vold og diskriminering. Også partnere og barn av mennesker med kjønnsdysfori og kjønnsinkroguens er kan bli utsatt for disse reaksjonene. Det er trolig et sted mellom 700 – 900 siden 1963 som har gjennomgått en kjønnskorrigerende behandling på OUS. Likevel er det sannsynligvis antallsmessig langt flere personer som ikke ønsker, vurderer eller kvalifiserer til kjønnsbekreftende behandling. Det er grunn til å tro at mange ikke forteller andre nærstående om situasjonen, og enda færre er åpne i dagliglivet. Relasjonen til partner og barn er særlig krevende for den som lever med kjønnsdysfori og kjønnsinkroguens. Også for partner og barn kan dette være svært krevende. Familien kan oppleve at de er ført bak lyset, blir ydmyket overfor andre, og kan oppleve at de mister den personen de trodde de kjente. Det kan være krevende å venne seg til at partner opptrer i et annet utrykk.

Målsetting

Målet med prosjektet er å:

  • utvikle et samlivskurs basert på Prep for personer med kjønnsinkroguens og kjønnsdysfori

Organiseringen av prosjektet

Arbeidet utføres i et samarbeid mellom Stensveen og Samtalesenteret Dialog. Kurset er satt opp i februar eller april 2022.

Tidsaspekt
1. juni 2020 - 1. april 2022

Prosjektansvarlig
Berge-Andreas Jervin-Stensvåg

Prosjektmedarbeidere
Marion Arntzen
Harald Sundby
Tone Maria Hansen
Mikal Scott Bjerkeli
Janne Marit Larsen
Erik Ross

Finansiering
BUFDIR

Samarbeidspartnere
Steensveen Ressursenter
Harry Benjamin Ressurssenter