Samtaletjeneste for muslimer (avsluttet)

Samtaletjeneste for muslimer (avsluttet)

Smittetrykk og muslimhets samtidig har gjort at det er særlig krevende å være muslim i Norge i dag.

Bakgrunn

Mental Helse er en sentral aktør på psykisk helse i Norge, og med lokalt nettverk.
Organisasjonen har en særlig kunnskap om psykososiale forhold og opplæring av frivillige,
og har også muslimske frivillige. Muslimsk Dialognettverk består av 31 moskeer som
medlemmer, som representerer over 31 000 muslimer. Diakonhjemmet Omsorg er en stor
helseaktør i Oslo, og et tett samarbeid med Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelig Høgskole.

Initiativet er inspirert av muslimer fra MDN som slo ring rundt norske kirker på søndagsgudstjeneste etter terrorhandlinger mot kirker nylig. Vi ønsker å slå ring om hverandre, bruke hverandres erfaringer og kunnskap, infrastruktur og posisjon for å lage en kvalitetsmessig god samtaletjeneste.

Vi vil gi informasjon om sosiale og økonomiske forhold som arbeid, bolig, skole, barnehage, NAV og
det offentlige og frivillige hjelpeapparatet overfor sårbare barn og unge. Helseinformasjon
er ikke bare kunnskap, men hander også om å hjelpe mennesker til å forstå situasjonen og gjennom dette vil vi oppfattes som en aktuell kilde og samarbeidspartner.

Vi tror at en informasjonstjeneste med oppdatert Corona informasjon
hentet fra norske helsemyndigheter som 1) har en muslimsk profil, og 2) der man kan snakke
om levekår (inkludert muslimshets) som er knyttet til epidemien gjør tjenesten interessant.
I tillegg til smittevernråd, og systemkunnskap ønsker vi et fokus på fokus på etterfølgelse av
helserådene (adherence). Vi oppfatter at vi dermed har en særlig mulighet til å være et
tilbud som senker terskelen for å kontakte tjenesten. Tjenesten vil bli gitt på aktuelle språk,
inkludert norsk tegnspråk.

Målsetting

Målet med prosjektet er å:

  • bistå enkeltindivider som opplever avvisning og hets, slik at de kan bære sine liv og takle sin hverdag.

Organiseringen av prosjektet

Samtaletjenesten vil møte innringere der de er, og med utgangspunkt i den enkeltes dilemma, etiske utfordringer, reaksjoner på hets og diskriminering. Tilbudet skal framstå som inkluderende, bredt og støttende, og vil være rettet tydelig inn mot muslimske brukere, samt betjenes av kompetent personell.

Tjenesten er for hele Norge, og åpner rett over påske – i starten på den muslimske høytiden Ramadan. Stiftelsen Diakonhjemmet gir økonomisk støtte til oppstart av tjenesten.

Samtaletjenester for muslimer vil primært foregå per telefon, og ta utgangspunkt i hets, fordommer og avvisning.

Tidsaspekt
1. april 2021- 15. januar 2022

Prosjektansvarlig
Asgeir Frankmo

Prosjektmedarbeidere
Hossam Belkalini
Zeineb Alsabeehg
Berge-Andreas Jervin-Steinsvåg

Finansiering
Mental helse

Samarbeidspartnere
Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Andre ressurser