Faglig veiledningstjeneste for medlemmer av Norsk Fosterhjemsforening

Faglig veiledningstjeneste for medlemmer av Norsk Fosterhjemsforening

Smitteverntiltakene gjør hverdagen uforutsigbar, noe som kan medføre at fosterfamiliene blir sosialt isolert. Begrensningene i fritidsaktiviteter og antall nærkontakter gjør at familier tilbringer mer tid hjemme sammen, og relasjonene reguleres ikke i samme grad som før gjennom naturlige strukturer og aktiviteter. Dette kan føre til slitasje og konflikter i relasjoner og i samspill.

Bakgrunn

Det er bekymring for fosterhjemmenes økte utfordringer under pandemien, og hvordan det påvirker fosterfamilien og fosterbarna. Fosterhjemmene ivaretar en i utgangspunktet sårbar gruppe barn og unge som strever på mange områder i livene sine. Pandemien er i sitt andre år og barna i fosterhjemmet påvirkes ikke bare av tiltaksbyrdene direkte, men også av uforutsigbarheten og usikkerheten for framtiden.

Målsetting

Målet med prosjektet er:

  • å redusere negative konsekvenser av smitteverntiltakene
  • bidra til å redusere stress og mestre belastning.

Organiseringen av prosjektet

Gjennom prosjektet vil fosterhjemmene motta veiledning for å avhjelpe konsekvensene av pandemien. Fosterhjemmene vil fra desember 2021 og ett år fram i tid, få tilgang til en veiledningstjeneste, enten over telefon eller digitalt, to ettermiddager pr uke.

Prosjektet vil benytte Diakonhjemmet Omsorg Stegs kompetanse på veiledning av fosterhjemmene.

Tilbudet vil gi fosterhjemmene et supplerende tiltak i en krevende situasjon de er satt i som følge av pandemien. Tjenesten vil være et tillegg til øvrig oppfølging fosterhjem får.

Steg er Diakonhjemmets barnevernvirksomhet. De har mange års erfaring med å veilede og følge opp både fosterbarn og fosterhjem, og har spisskompetanse på feltet.

Tidsaspekt
31. desember 2021 – 31. mai 2022

Prosjektansvarlig
Hanne Fosser

Prosjektmedarbeider
Benedicte Tekrø Rolid
Signe Kjelsrud
Anette Haugnæss

Finansiering
Stiftelsen DAM

Samarbeidspartnere
Norsk Fosterhjemsforening

Andre ressurser

Norsk Fosterhjemsforening