Barn og eldre gir grønn glede

Utviklingsprosjekter

Det foregår en rekke utviklingsprosjekter i regi av Diakonhjemmet Omsorg.

Diakonhjemmet Omsorg AS vil være en tydelig diakonal og ideell aktør i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. Her er noen av utviklingsprosjektene som det arbeides med:

Omsorg+

Omsorg+ er boliger tilpasset eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som har utfordringer med å bo i egen bolig. Diakonhjemmet har inngått en avtale om utbygging i Diakonhjemmet hage med Oslo kommune. Diakonhjemmet Omsorg jobber med utvikling av basistjenester til beboerne, planlegge drift og få på plass avtaler med f.eks. fysioterapi, fotpleie, frisør, kafedrift.

Bygget reiser seg for tiden på Diakonhjemmet. Følg med på byggingen av Omsorg+

For informasjon om hvem som kan søke, hvordan man søker, husleie osv. se Oslo kommunes side om Omsorg+.

Sykehjem

Heldøgns omsorgsplasser vil være viktig også i fremtiden. Omsorg arbeider med prekvalifisering og anbudsprosesser knyttet til bygging av nytt sykehjem i Diakonhjemmet hage. Diakonhjemmet Omsorg er klare til å overta flere sykehjem.

Barnehage

Det planlegges drift av flere barnehager ut over de to som allerede er en del av Diakonhjemmet Omsorg, Borgenveien og Steinerud.

Pågående prosjekter

Eksempler på prosjekter i Diakonhjemmet Omsorg

Grønn glede – felles prosjekt for alle virksomhetene i Diakonhjemmet Omsorg. Prosjektet er støttet av Oslo kommune gjennom urbant landbruk og midler fra Helsedirektoratet til et faglig forankret 3-årig prosjekt gjennom tilskuddsordningen «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet hos eldre».

Velferdsteknologi – elektronisk nattilsyn, intensjonsavtale mellom ShieldMe og Diakonhjemmet Omsorg. ShieldMe er en del av Norway Health Techs inkubator Aleap ved Forskningsparken i Oslo. Hensikten med avtalen er å legge til rette for etableringen av et strategisk samarbeid med formål om utvikling av velferdsteknologiløsninger i tett samarbeid med praksis.

Andre samarbeidsprosjekter i Diakonhjemmet

I samarbeid med VID og sykehuset jobbes det med erfaringsutveksling, kvalitetsforbedring samt tjeneste- og organisasjonsutvikling med Bräcke diakoni, Sjømannskirken – El Campanario, Solgården, Frelsesarmeen, Røde Kors, Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-Øst) og Oslo kommune.

Diakonhjemmet Omsorg

E-post: omsorg@diakonhjemmet.no

Omsorg tilbyr sykehjemsplasser, barnehageplasser, hjemmetjeneste, barnevern og samtaletilbudet Dialog. Vi har også flere utviklings- og samarbeidsprosjekter.

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 5, Oslo

Gå til kontaktsiden

Diakonhjemmet hage

Her finner du informasjon om utbyggingsprosjektet Diakonhjemmet hage. Innen et 40 mål stort område på Steinerud i Oslo ønsker Diakonhjemmet å satse på utvikling av tjenester innen helse, omsorg og utdanning - i tråd med stiftelsens diakonale formål. Planleggingen startet i 2011, og det pågår en behandling av reguleringsplanen i Oslo kommune.

Gå til siden