Alteret i kapellet

Sagenehjemmet kapell

Kapellet, eller kirkerommet ligger i underetasjen og kan benyttes til gudstjeneste, bisettelser, dåp, konserter og andre aktiviteter.

Bruk kirkerommet til lystenning, eller som stillerom. Rommet er tilgjengelig.

Gudstjeneste

Felles nattverdsgudstjeneste hver 5. uke i kapellet. Følg med på oppslag, eller se aktivitetskalender.

Prest og diakon

Sognepresten fra Sagene og Iladalen menighet kan kontaktes ved behov og diakonen kommer jevnlig på besøk. Ring til Sagene og Iladalen menighetskontor +47 23 62 92 90, om du ønsker kontakt med prest eller diakon.

Diakonen deltar også på sangstund. Presten er også tilgjengelig for samtaler, eventuelt nattverd ved sykesengen og båreandakter.

Presten i Sagene og Iladalen menighet har hovedansvaret for bisettelse av de beboerne som har vært på sykehjemmet i mer enn tre år.

Les mer om Sagene og Iladalen menighet

Samtaletilbud

I Sagenehuset som ligger ved siden av Sagenehjemmet er det et samtaletilbud – dualogen, som drives av diakoner tilknyttet Nordre Aker prosti. Ingen krav til tro eller kirketilhørighet. Tilbudet er gratis.

Om kapellet

Kapellet ble pusset opp i 2017 og fikk ny altertavle av Gunnar Torvund med tema håp. Altertavlen har tittelen «Mange rom».

Sammen med broren Helge Torvund ble altertavlen presentert i Diakonhjemmets påskehefte i 2017. Fotograf er Marte Garmann.

Arrangement i kapellet

Kirkerommet har sitteplasser til 50 personer, og det har orgel.

Ønsker du å reservere kirkerommet ta kontakt med Solrun Vaktel i resepsjonen.