Om Steinerud barnehage

Om Steinerud barnehage

Steinerud barnehages er en del av Diakonhjemmet og jobber ut fra mottoet «Engasjert for mennesket» og visjonen «Nyskaper i tjeneste for vår neste».

Vi ønsker å strekke oss mot vårt motto gjennom å møte hvert enkelt barn og deres familie der de er. Vi skal jobbe aktivt med å bygge gode relasjoner og et fellesskap preget av respekt, nestekjærlighet og omsorg. For oss vil det å være nyskapende komme til uttrykk gjennom vårt arbeid med å bygge et fagmiljø hvor vi følger samfunnets utvikling og ny forskning og derav legge et godt grunnlag for endring innad i barnehagen.

Barnehage med diakonal profil

Vår diakonale profil vil være synlig i møte med barn og foreldre, både i det daglige og i spesielle eller vanskelige livssituasjoner.

Organisering av Steinerud barnehage

Steinerud er en av to barnehager på Diakonhjemmet. Diakonhjemmet barnehager Borgenveien og Steinerud ligger ved Majorstuen i Oslo på Diakonhjemmets område. Barnehagene er en undervirksomhet av Det Norske Diakonhjem. Barnehagene er administrativt underlagt Diakonhjemmet Omsorg. Barnehagene er en bedriftsbarnehage for studenter og ansatte ved Diakonhjemmet, men her er også mange nabolagsbarn. Steinerud barnehage er en avdelingsbarnehage med 2 småbarnsavdelinger og 2 storebarnsavdelinger. Borgenveien og Steinerud samarbeider og har felles verdigrunnlag og søknadsinformasjon.

Steinerud barnehage

E-post: barnehage@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 96 38 20

Telefon: +47 932 61 715 (styrer)

Barnehagen ligger i nærheten av Steinerud T-banestasjon. Store deler av utelekeplassen er naturtomt

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 7, Oslo

Kart: