Diakonifaglig råd på møte i Rødtvet kirke

Diakonifaglig råd

Diakonhjemmets diakonifaglige råd er en tenketank og et rådgivende organ, og en aktiverende og involverende ressurs, for hovedledelsen og adm. direktør/forstander knyttet til utvikling av Diakonhjemmet med virksomheter som diakonal institusjon og aktører nasjonalt og internasjonalt.

Diakonhjemmet vokser, får nye virksomheter med ulike tradisjoner og er på nye steder. Dette utgjør et positivt og nytt mangfold. Diakonhjemmets diakonale verdigrunnlag må både romme og forme spennet i virksomhetene og samfunnet vi lever i. En diakonal organisasjon er aldri ferdig med å reflektere rundt egen profil og hvordan den diakonale identiteten kommer til uttrykk i eget arbeid.

Det diakonifaglige rådet skal være en viktig ressurs for å realisere Diakonhjemmets strategi og tydeliggjøre verdiprofil. Rådet er bredt sammensatt med medlemmer fra Diakonhjemmets ulike virksomheter, studenter og representanter fra kirken.

Medlemmer i 2020-2023

Dette er medlemmene i Diakonifaglig råd. Medlemmene er oppnevnt for tre år.

  • Annette Leis-Peters, professor ved senter for diakoni og profesjonell praksis, VID vitenskapelige høgskole (leder av Diakonifaglig råd)
  • Hilde Lausund, førsteamanuensis Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole
  • Ida Burud Nilsen, student ved VID vitenskapelige høgskole
  • Jarl Bøhler, sykehusprest, Diakonhjemmet sykehus
  • Gudmund Wisløff, sykehusdiakon, Diakonhjemmet sykehus
  • Anita Glittum, daglig leder for Sagenehjemmet, Diakonhjemmet Omsorg
  • Manuela Ramin-Osmundsen, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, Diakonhjemmet
  • Eilev Erikstein, prostidiakon i Vest-Telemark
  • Ingun Yri Øystese, diakon og seniorrådgiver for diakoni og samfunnsspørsmål, Oslo bispedømme

Lina Nordlie, webredaktør, Diakonhjemmet (sekretær for Diakonifaglig råd)