Utstillingen stod på Rådhusplassen i 19 dager og ble eksponert for tusenvis av mennesker hver eneste dag.

En fotoutstilling som ønsker å si noe om hva diakoni kan være

Mange vet ikke hva diakoni er. Derfor har seks diakonale organisasjoner samarbeidet om et fotoprosjekt med sterke historier, og forfatter Lars Saabye Christensen har skrevet en salme til utstillingen.

På denne siden har vi samlet utstillingskatalog, bilder fra steder utstillingen har besøkt, en liste over medieomtaler av utstillingen, en beskrivelse av hvordan vi har arbeidet med prosjektet - i tekst og bilder, og gjengitt noen av de mange tilbakemeldingene vi har fått fra publikum.

– Det er første gang diakonale organisasjoner samarbeider på denne måten. Vi er seks fotografer som tror at bilder kan fortelle noe om hva diakoni er. Vi vil gjøre begrepet diakoni mer synlig og forståelig, og ønsker å vise hva slikt arbeid kan være, sier Pål A. Berg, prosjektleder og en av fotografene.

Prosjektet har tittelen «Gi oss en drøm vi kan tro på. En fotoutstilling om diakoni» og er en utstilling der fotografer fra Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Stiftelsen Signo, Kirkens Nødhjelp, Den norske kirke og Diakonhjemmet har valgt ut seks historier som til sammen gir et innblikk i hva diakoni er.

Planer for 2024

Fotoutstillingen har i 2023 vært stilt ut på Rådhusplassen i Oslo, ved Nidarosdomen under Olavsfest, i Andebu hos Stiftelsen Signo, og ved Diakonhjemmet og VID vitenskapelige høgskole i Oslo. (se mer informasjon under).

Nå i 2024 skal utstillingen videre og blir i juni-juli en del av det offisielle programmet i Bodø, som i år er Europeisk Kulturhovedstad. I mai-juni skal den stilles ut ved kunstnerkirken i Holmsbu i forbindelse med sommerens arrangementer i kunstnerkirken og kulturkapellet. (se mer informasjon under).

Det er fremdeles muligheter for å ha utstillingen flere steder i 2024 - se informasjon under.

De seks prosjektene som er med

Kirkens Bymisjon følger kvinner med bakgrunn fra ulike kulturer på et sykkelkurs, der folk som har hatt tøffe liv i rus og kriminalitet er instruktører. Fotograf: Torstein Ihle.

Frelsesarmeen følger innsatte gjennom et retreat-tilbud i Halden fengsel. Retreaten er åpen for alle innsatte, uavhengig av religion. Rammen under retreaten er bønn, bibeltekster og messer. Fotograf: Mette Randem.

Kirkens Nødhjelp følger ukrainske flyktninger som tar farvel med familiemedlemmer på grensen. Kirkens Nødhjelp gir mat, vann og husly til mennesker på flukt. Fotograf: Håvard Bjelland

Stiftelsen Signo følger Oda, elev ved Signo grunn- og videregående skole, til konfirmasjon i Tomaskirken, Signos egen sansekirke. Undervisningen foregår på tegnspråk. Fotograf: Elisabeth Moe

Den norske kirke følger flyktninger og innvandrerkvinner som inviteres til kvinnekvelder for å bli kjent med hverandres ulike kulturer og religioner. Fotograf: Malin C. Longva

Diakonhjemmet følger pasienters møter med ansatte på to avdelinger ved Diakonhjemmet sykehus. Institusjonen står daglig i en to tusen år gammel tradisjon som utfordrer ansatte til omsorg og behandling av mennesker i nød. Fotograf: Pål A. Berg

.

Utstillingskatalog

I forbindelse med utstillingen ble det laget en katalog med tekster og alle bildene. Katalogen inneholder en introduksjon til prosjektet, en beskrivelse av hver enkelt organisasjon som er med, og en kort refleksjon fra fotografen om det prosjektet han/hun har arbeidet med.

Bakerst i katalogen står også en artikkel skrevet av professor Hans Morten Haugen, ved VID vitenskapelige høgskole: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?».

(ved å trykke på krysset nede til høyre får du se katalogen på hele skjermen, og du blar ved hjelp av piltastene).

Ønsker du å gi oss en tilbakemelding på det du ser og leser, kan du trykke på det lille sorte feltet nederst til høyre på siden «Tilbakemeldinger». Vi setter veldig pris på din reaksjon, tusen takk!

.

 • «Diakoni og fotografi» - en introduksjon

  Diakoni og fotografi. De to ordene burde kanskje henge sammen litt oftere. Vi er seks fotografer som tror at bilder kan fortelle noe om hva diakoni er. Derfor har vi laget denne utstillingen.

  Hva er egentlig diakoni? Kort oppsummert er det «handlingsorientert nestekjærlighet». Sagt med litt flere ord, er diakoni evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

  En annen måte å beskrive det på er at diakoni betyr å tjene. I praksis betyr det omsorg for hele mennesket fra vugge til grav, både forebyggende og legende, lokalt eller globalt. Diakonale organisasjoner driver faglig, profesjonelt arbeid for å hjelpe mennesker med ulike behov, lidelser og problemer – fysiske, psykiske og sosiale. Diakoni har en kristen overbygning, men den stiller ikke krav, og er åpen for alle som trenger den – den er livssynsåpen.

  Vi har valgt ut seks historier som til sammen gir et lite innblikk i hva diakoni er. Vi kunne valgt mange flere, for mye viktig og spennende arbeid gjøres i de seks diakonale organisasjonene som deltar i dette fotoprosjektet.

  Dette er historiene:

  Kirkens Bymisjon følger kvinner med bakgrunn fra ulike kulturer på et sykkelkurs, der folk som har hatt tøffe liv i rus og kriminalitet, er instruktører.

  Frelsesarmeen følger innsatte gjennom et retreat-tilbud i Halden fengsel. Retreaten er åpen for alle innsatte, uavhengig av religion. Rammen under retreaten er bønn, bibeltekster og messer.

  Kirkens Nødhjelp følger ukrainske flyktninger som tar farvel med familiemedlemmer på grensen. Kirkens Nødhjelp gir mat, vann og husly til mennesker på flukt.

  Stiftelsen Signo følger Oda, elev ved Signo grunn- og videregående skole, til konfirmasjon i Tomaskirken, Signos egen sansekirke. Undervisningen foregår på tegnspråk.

  Den norske kirke følger flyktninger og innvandrerkvinner som inviteres til kvinnekvelder for å bli kjent med hverandres ulike kulturer og religioner.

  Diakonhjemmet følger pasienters møter med ansatte på to avdelinger ved Diakonhjemmet sykehus. Institusjonen står daglig i en to tusen år gammel tradisjon som utfordrer ansatte til omsorg og behandling av mennesker i nød.

  Vi håper denne fotoutstillingen kan få deg til å gripe litt mer av hva diakoni er.

  Det fine i verden blir av og til klarere om det blir dokumentert gjennom bilder. Og er det lov å tro at verden blir et bedre sted om man ser hva nestekjærlighet kan skape?

  Diakoni er å se mennesker. Å fotografere er å se.

 • Utstillingsåpning Rådhusplassen

  Utstillingsåpningen på Rådhusplassen 26. mai 2023 ble ledet av stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam, og hadde hilsener fra blant annet ordfører Marianne Borgen og direktør i Kirkerådet, Ingerid Vad Nilsen.

  Frank Roar Svendsen og Horia Aloush kom på scenen for å fortelle om prosjektet til Kirkens Bymisjon i Drammen, hvor kvinner med bakgrunn fra ulike kulturer lærer å sykle av folk som har hatt tøffe liv i rus og kriminalitet.

  Tore Brunborg markerte åpningen og avslutningen av arrangementet med kraftfulle saksofon-solog.

  Alle innleggene i åpningsprogrammet ble tolket av tegnspråktolkene Camilla Fidje og Therese Alexandersen fra Stiftelsen Signo.

  Her kan du lese reportasjen fra utstillingsåpningen på Rådhusplassen.

 • Lars Saabye Christensen skrev salmen «Gi oss en trøst» til utstillingen

  Forfatteren Lars Saabye Christensen har skrevet en salme til denne fotoutstillingen om diakoni. Han skriver selv om denne salmen:

  «Trøst er tanke pluss innsats: omtanke. Omtanken er grenseløs. Trøst er en fornybar ressurs. Den er bærekraftig og menneskelig. Men det finnes også en trøst som er større enn summen av oss selv: sammenheng, mening, håp. Dette står kanskje et sted mellom linjene i denne lille salmen.»

  Gi oss en trøst

  Gi meg en trøst jeg kan tro på
  Si meg noe som er sant
  Si at de onde tapte
  Si at de gode vant

  Ikke si at de gode gikk under
  Ikke si at de onde fikk rett
  Rett til å gjøre oss ille
  Ikke si at du er trett

  Trett av å holde oss oppe
  Trett av alt vi har tatt
  Gi meg en trøst jeg kan tro på
  Kom meg i møte i natt

  Gi meg en drøm jeg kan tro på
  Drøm den gjerne for meg
  Og la den vare så lenge
  at jeg rekker å tro på deg

  Du som er god på bunnen
  Du som er god i alt
  Lov å stå ved med min side
  Stå der jeg engang falt

  Gi oss et lys vi kan se i
  Si oss at vi er sett
  Ikke si at de gode gikk under
  Ikke si at de onde fikk rett

  Gi meg en trøst jeg kan tro på
  Si meg noe som er sant
  Si at de onde tapte
  Si at de gode vant

  Av Lars Saabye Christensen, 2023.

  Her kan du se en video av Lars Saabye Christensen som leser sin salme under åpningen av utstillingen på Rådhusplassen 26. mai 2023.

  Her kan du lese intervjuet med Lars Saabye Christensen i etterkant av utstillingsåpningen på Rådhusplassen 26. mai 2023.

 • Steder utstillingen har gjestet i 2023 - og hit skal den i 2024

  Fotoutstillingen har vært utstilt følgende steder i 2023:

  • Rådhusplassen, Oslo: 26. mai – 13. juni 2023.
  • Olavsfest, ved Nidarosdomen: 28. juli – 4. august 2023.
  • Signo, Andebu sentrum: 21. august – 28. august 2023.
  • Diakonhjemmet, Oslo: 29. august – 11. september 2023.

  I 2024 skal utstillingen foreløpig til følgende steder:

  Dersom noen ønsker å vise utstillingen lokalt eller på et arrangement, ta kontakt med Pål A. Berg, kommunikasjonssjef ved Diakonhjemmet Stiftelse og prosjektleder for denne fotoutstillingen.

 • Slik har vi arbeidet med fotoutstillingen

  Her er en kort beskrivelse av hvordan vi har arbeidet med prosjektet - fra start til mål. Det er ikke vanlig prosedyre å gjøre dette ved slike fotoprosjekter. Vi har likevel valgt å gjøre dette for å forsikre folk om at bildene er ekte, og at vi har arbeidet seriøst med prosjektet over svært lang tid.

  • Invitasjon til å delta i fotoprosjektet ble sendt ut 11. mars 2021. Invitasjonen gikk til en rekke diakonale organisasjoner, og seks av disse svarte positivt på invitasjonen: Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Den norske kirke, stiftelsen Signo, Kirkens Nødhjelp og Diakonhjemmet.

  • Fra invitasjonen gikk ut og til fotoutstillingen ble åpnet på Rådhusplassen 26. mai 2023, gikk det 26 måneder. Pandemien gjorde at det tok lang tid før vi kom ordentlig i gang, og det første året ble både samlinger og fotografering utsatt flere ganger på grunn av nedstengning og restriksjoner.

  • To innledende møter ble holdt på Teams for å bli enige om forutsetninger, forslag til prosess, økonomi og forslag til tidslinje. Ett prosjekt fra hver organisasjon ble valgt ut med mål om å vise mangold og bredde i hva diakoni kan være.

  • Kurator for prosjektet ble kontaktet i august 2021 og var med helt fram til utstillingsåpningen. Hans-Olav Forsang bidro sterkt med råd og veiledning, bildegjennomgang - i plenum og på tomannshånd med hver fotograf.

  • Første heldags workshop 18. februar 2022. En del av samlingen var viet temaet: «Hva er diakoni?». Innledninger og samtaler med professor Hans Morten Haugen fra VID vitenskapelige høgskole, fakultet for Teologi, diakoni og ledelsesfag, og diakon Edel Merete Gervin, fra Den norske kirke.

  • Vi hadde i alt fire heldags workshops fra februar 2022 til februar 2023 - med gjennomgang av bilder, utvelgelse av bilder og diskusjoner sammen med kurator. Mellom disse samlingene var det flere 1-1-samtaler mellom fotografer og kurator.

  • Fra februar til mai 2023 var det produksjon av selve utstillingen, markedsføring av prosjektet, koordinering med utstillingsområdene på Rådhusplassen og Olavsfest i Trondheim, søknad om tillatelser fra bl.a. Politiet, og produksjon av 56 siders utstillingskatalog etc.

  • Forordet til utsillingskatalogen ble skrevet og forankret hos alle organisasjonene. Hver enkelt organisasjon skrev sin tekst om organisasjonen, og hver fotograf skrev en liten betraktning om sitt eget fotoprosjekt.

  • En profesjonell designer, Geir Henriksen fra Blæst Design, har utviklet det grafiske uttrykket som går igjen i alt materiell vi har brukt - bannere for sosiale medier, plakater, utstillingstablåer og utstillingskatalog.

  • Alle bildene i utstillingen er gjengitt med samtykke fra de som er avbildet, eller deres foresatte/verge. Lovverket er veldig tydelig på dette ansvaret. Tydeligst kommer dette til uttrykk i Åndsverkslovens § 104: «Fotografi som avbilder en person, kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede.» Samtykke ble innhentet på ulike måter i de ulike prosjektene, fra tydelig muntlig samtykke, via signert samtykke på skjema, og til både skriftlig samtykke og signering av hver enkelt print som skulle brukes. I denne prosessen ble bilder tatt ut av prosjektet, og noen ganger måtte bilder tas på nytt, for at den avbildede skulle gi sitt informerte samtykke. Dette er helt vanlig og normal prosedyre når profesjonelle fotografer arbeider med en utstilling av fotografier.

  • Ingen av bildene er manipulert, og de er heller ikke helt eller delvis bearbeidet ved hjelp av kunstig intelligens.

 • Reaksjoner og tilbakemelding fra publikum

  Gjennom samtaler med folk som har besøkt utstillingen, og via QR-koden som står på alle utstillingsstativene, har vi fått inn en mengde tilbakemeldinger og reaksjoner. Her er et lite utvalg av tilbakemeldingene:

  «Utstillingen ga meg tanker om de små og store tingene i livet. Sykdom, håp, vennskap, kjærlighet. Jeg synes det er fint å bli minnet på dette, noe denne utstillingen gjorde for meg. Jeg likte spesielt godt salmen som nesten ble en slags bakgrunnsmusikk for bildene.»


  «Jeg likte veldig godt omsorgen som ligger i bildene, nærværet og fellesskapet vi kan se midt i det vanskelige. Det er viktig å vise fram.»


  «Jeg synes bildene fanger den betydningen som menneskers møte har med menneske. Der verdien av livet er selve møtet med andre mennesker.»


  En med Downs står foran bildene fra Signo, som viser Oda på vei mot konfirmasjon:

  – Liker du bildene?

  – Veldig fint. Hun har downs også. (Tommel opp).

  Han gliser fra øre til øre. Han får en katalog. Jeg tar han i hånden og takker for besøket. Moren forteller at det er første gang de har sett bilder av en med Downs i det offentlige rom...


  «Tanten min jobbet ved Diakonhjemmet, men hun ville aldri snakke om jobben sin. Nå ser jeg mer av hva hun jobbet med på sykehuset. Dette er først gang jeg har sett. Det er sterkt å se. Nå skal jeg hjem og snakke med henne om dette.»


  «Bildene griper tak i deg. Dette må jeg bruke litt tid på.»


  Moren leser høyt fra teksten som står om KN sitt arbeid:

  – Veldig fint. Hjerterått og ekte.

  – Om bildene er for sterke? Nei, vi trenger å se dette. Det er slik det er.

  Datteren ser lenge på jenta på bildet og moren forklarer hvem hun er. De blir stående lenge.


  «Dette er så flott. Jeg er lege og jobber på et sykehus i England. Jeg vasser i dette hver dag men her ser jeg det liksom for første gang. Nå ser jeg hva vi gjør…»


  «Fotoutstillingen og salmen satte i gang et tankespinn over hva vi ikke gir tilkjenne. Ingen av oss har full kontroll hele alltid. Later som vi gjør. Da salmen hadde satt seg litt blir det tydelig at for å gi sannhet, håp og trøst, må vi våge å be om det samme.»


  Med tårer i øynene peker hun på bildet av jenta på grensa til Ukraina:

  – Det kunne vært barnebarnet mitt! Det er så sterkt å se og bli minnet på.

  (det var veldig mange, unge som eldre, som stod beveget foran bildene fra grensen til Ukraina).


  «Tusen takk for denne utstillingen. Det er så viktig det som her vises!»


  «Det er så fint å se nærvær og gode krefter. Det er ikke så ofte vi ser det...»


  «Det er en gjennomarbeidet helhet som er veldig sterk. Liker veldig godt bildene fra sykehuset - det er en nærhet i bilderammen der som er helt unik …»


  «Dette er så meningsfylt å se!»


  «De enkelte prosjektene gjør hverandre gode og du skjønner det er noe felles her. Det er godt gjort.»


  «Dette er bilder som hver på sin måte rører ved meg på ulikt vis. Nå må jeg hjem og fordøye dette og de hva det gjør med meg videre».


  «Skikkelig kvalitet og viser på en sterk måte diakonien. Gratulerer!!»


  «Fin og sammensatt fotoutstilling om diakoni. Gode bilder og tekst som utdyper og berører. Og flott å se at mange mennesker stopper og studerer tekst og bilder. Vel gjennomført!»


  «Fint å få innblikk i hva de ulike organisasjonene jobber med. Fikk også en tankevekker i forhold til det at noen mennesker har problemer/utfordringer på ulike stadier i livet. Ser viktigheten i å hjelpe dem som er rundt en. "Vær mot andre slik du vil at de skal være mot deg».


  «Det er noen bedrifter som kan ha godt av å lære av deres holdninger, kultur og filosofi».

Fra åpningen av utstillingen på Rådhusplassen

 • Forfatter Lars Saabye Christensen har skrevet en salme spesielt for denne fotoutstillingen om diakoni. Han fremførte salmen under åpningen av utstillingen på Rådhusplassen, og ble samtidig tegnspråktolket av Camilla Fidje fra Stiftelsen Signo.

  Forfatter Lars Saabye Christensen har skrevet en salme spesielt for denne fotoutstillingen om diakoni. Han fremførte salmen under åpningen av utstillingen på Rådhusplassen, og ble samtidig tegnspråktolket av Camilla Fidje fra Stiftelsen Signo. Bilde 1 av 10. Se bildekarusell.

 • Mange møtte fram for å få med seg åpningen av utstillingen. Her er det Pål A. Berg som forteller om hvordan de seks fotografene har arbeidet med utstillingen. «– Vi er seks fotografer som tror at bilder kan fortelle noe om hva diakoni er. Derfor har vi laget denne utstillingen. Vi viser seks historier. Vi kunne valgt 20 eller 40 historier.  Utstillingen består av 62 frosne øyeblikk – fanget i en brøkdel av et sekund.  Nå står disse øyeblikkene foran deg på disse veggene i et format som er mye større enn mobilskjermen. Du kan ikke skrolle forbi og videre til noe annet. Bildene står der foran deg – til du går et annet sted.  Vi håper det møtet vil berøre deg, sa Berg i sin tale.    Foto: Max Schweiger/VID.

  Mange møtte fram for å få med seg åpningen av utstillingen. Her er det Pål A. Berg som forteller om hvordan de seks fotografene har arbeidet med utstillingen. «– Vi er seks fotografer som tror at bilder kan fortelle noe om hva diakoni er. Derfor har vi laget denne utstillingen. Vi viser seks historier. Vi kunne valgt 20 eller 40 historier. Utstillingen består av 62 frosne øyeblikk – fanget i en brøkdel av et sekund. Nå står disse øyeblikkene foran deg på disse veggene i et format som er mye større enn mobilskjermen. Du kan ikke skrolle forbi og videre til noe annet. Bildene står der foran deg – til du går et annet sted. Vi håper det møtet vil berøre deg, sa Berg i sin tale. Foto: Max Schweiger/VID. Bilde 2 av 10.

 • Utstillingen gir oss en nærhet til den menneskelige varmen som finnes i byen vår. Tusen takk for utstillingen som gjør Oslo til et bedre sted å være, sa ordfører Marianne Borgen. Foto: Max Schweiger/VID.

  Utstillingen gir oss en nærhet til den menneskelige varmen som finnes i byen vår. Tusen takk for utstillingen som gjør Oslo til et bedre sted å være, sa ordfører Marianne Borgen. Foto: Max Schweiger/VID. Bilde 3 av 10.

 • Her blir sykkelprosjektet i Drammen, fotografert av Torstein Ihle, presentert for publikum. Fra venstre: Instruktør Frank Roar Svendsen, sykkelelev Horia Aloush, stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam og tegnspråktolk Therese Alexandersen. Foto: Max Schweiger/VID.

  Her blir sykkelprosjektet i Drammen, fotografert av Torstein Ihle, presentert for publikum. Fra venstre: Instruktør Frank Roar Svendsen, sykkelelev Horia Aloush, stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam og tegnspråktolk Therese Alexandersen. Foto: Max Schweiger/VID. Bilde 4 av 10.

 • Ordfører Marianne Borgen er imponert over fotoprosjektet til Mette Randem, som har fotografert innsatte på retreat i Halden fengsel, for Frelsesarmeen. Foto: Max Schweiger/VID.

  Ordfører Marianne Borgen er imponert over fotoprosjektet til Mette Randem, som har fotografert innsatte på retreat i Halden fengsel, for Frelsesarmeen. Foto: Max Schweiger/VID. Bilde 5 av 10.

 • – Jeg sa ja til dette oppdraget fordi det kom fra organisasjoner som jeg setter veldig høyt, og det arbeidet de gjør er helt livsviktig, sier Lars Saabye Christensen. Foto: Max Schweiger/VID.

  – Jeg sa ja til dette oppdraget fordi det kom fra organisasjoner som jeg setter veldig høyt, og det arbeidet de gjør er helt livsviktig, sier Lars Saabye Christensen. Foto: Max Schweiger/VID. Bilde 6 av 10.

 • Initiativtaker og prosjektleder Pål A. Berg, kommunikasjonssjef i Diakonhjemmet, foran sitt eget fotoprosjekt: «Tett på livet», om møter mellom ansatte og pasienter på Diakonhjemmet sykehus. Foto: Max Schweiger/VID.

  Initiativtaker og prosjektleder Pål A. Berg, kommunikasjonssjef i Diakonhjemmet, foran sitt eget fotoprosjekt: «Tett på livet», om møter mellom ansatte og pasienter på Diakonhjemmet sykehus. Foto: Max Schweiger/VID. Bilde 7 av 10.

 • Bilde 8 av 10.

 • – Denne fotoutstillingen bekrefter at diakonien bidrar til å skape mer himmel på jord, sa Ingerid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet. Foto: Max Schweiger/VID.

  – Denne fotoutstillingen bekrefter at diakonien bidrar til å skape mer himmel på jord, sa Ingerid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet. Foto: Max Schweiger/VID. Bilde 9 av 10.

 • Fotografene i prosjektet samlet etter åpningen av utstillingen 26. mai. Fra venstre: Pål A. Berg, Diakonhjemmet. Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp. Elisabeth Moe, Stiftelsen Signo. Malin Longva, Den norske kirke. Mette Randem, Frelsesarmeen. Torstein Ihle, Kirkens Bymisjon.  Foto: Max Schweiger/VID

  Fotografene i prosjektet samlet etter åpningen av utstillingen 26. mai. Fra venstre: Pål A. Berg, Diakonhjemmet. Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp. Elisabeth Moe, Stiftelsen Signo. Malin Longva, Den norske kirke. Mette Randem, Frelsesarmeen. Torstein Ihle, Kirkens Bymisjon. Foto: Max Schweiger/VID Bilde 10 av 10.

Fra utstillingen på Rådhusplassen

Mer test

 • I løpet av de 19 dagene utstillingen stod midt i den travleste gaten ved Rådhuset i Oslo gikk tusenvis av mennesker forbi hver eneste dag. Det var et yrende liv av folk som stoppet opp, så på bildene, leste Saabye Christensens salme, satt på benkene rundt, og gatemusikanter spilte mellom stativene i det fantastiske sommerværet som var disse ukene...

  I løpet av de 19 dagene utstillingen stod midt i den travleste gaten ved Rådhuset i Oslo gikk tusenvis av mennesker forbi hver eneste dag. Det var et yrende liv av folk som stoppet opp, så på bildene, leste Saabye Christensens salme, satt på benkene rundt, og gatemusikanter spilte mellom stativene i det fantastiske sommerværet som var disse ukene... Bilde 1 av 7. Se bildekarusell.

 • Bilde 2 av 7.

 • Bilde 3 av 7.

 • Bilde 4 av 7.

 • Uken etterntstillingsåpning var det NATOs utenriksmøte i Oslo Rådhus, nærmeste nabo til utstillingsområdet. Da ble plutselig stativene omringet av politibiler...

  Uken etterntstillingsåpning var det NATOs utenriksmøte i Oslo Rådhus, nærmeste nabo til utstillingsområdet. Da ble plutselig stativene omringet av politibiler... Bilde 5 av 7.

 • Rett nedenfor utstillingen ble torget sperret av for at NATO-delegasjonene skulle flytte seg fra Rådhuset til Nobels Fredssenter. I Rådhuset, et steinkast fra fotografiene til Håvard Bjelland fra den ukrainske grensen, fortsatte NATO utenriksministre sine samtaler om - Ukraina....

  Rett nedenfor utstillingen ble torget sperret av for at NATO-delegasjonene skulle flytte seg fra Rådhuset til Nobels Fredssenter. I Rådhuset, et steinkast fra fotografiene til Håvard Bjelland fra den ukrainske grensen, fortsatte NATO utenriksministre sine samtaler om - Ukraina.... Bilde 6 av 7.

 • Beredskapen og politioppbudet var massivt, og midt i det hele stod en fotoutstilling om diakoni...

  Beredskapen og politioppbudet var massivt, og midt i det hele stod en fotoutstilling om diakoni... Bilde 7 av 7.

Fra utstillingen under Olavsfest

 • Biskop Herborg Finnset, Nidaros bispedømme, var en av de mange hundre som var innom utstillingen under Olavsfest. – Jeg likte veldig godt omsorgen som ligger i bildene, nærværet og fellesskapet vi kan se midt i det vanskelige. Det er viktig å vise fram.

  Biskop Herborg Finnset, Nidaros bispedømme, var en av de mange hundre som var innom utstillingen under Olavsfest. – Jeg likte veldig godt omsorgen som ligger i bildene, nærværet og fellesskapet vi kan se midt i det vanskelige. Det er viktig å vise fram. Bilde 1 av 9. Se bildekarusell.

 • Utstillingen fikk plass på et flott og sentralt område under Olavsfest.

  Utstillingen fikk plass på et flott og sentralt område under Olavsfest. Bilde 2 av 9.

 • Været var fint i Trondheim og svært mye folk var innom hver eneste dag.

  Været var fint i Trondheim og svært mye folk var innom hver eneste dag. Bilde 3 av 9.

 • Bilde 4 av 9.

 • Pål A. Berg var til stede på utstillingsområde under hele Olavsfest for å snakke med folk, og dele ut kataloger. – Et fantastisk privilegium å kunne møte mange hundre mennesker som ser på bildene og høre hvordan de reflekterer rundt det de ser.

  Pål A. Berg var til stede på utstillingsområde under hele Olavsfest for å snakke med folk, og dele ut kataloger. – Et fantastisk privilegium å kunne møte mange hundre mennesker som ser på bildene og høre hvordan de reflekterer rundt det de ser. Bilde 5 av 9.

 • Bilde 6 av 9.

 • Bilde 7 av 9.

 • Det er et godt tegn når gresset er tråkket ned rundt utstillingsstativene - da har det vært mye folk innom utstillingen :-)

  Det er et godt tegn når gresset er tråkket ned rundt utstillingsstativene - da har det vært mye folk innom utstillingen :-) Bilde 8 av 9.

 • Bilde 9 av 9.

Glimt fra arbeidet med fotoprosjektet

 • 18. februar 2022: professor Hans Morten Haugen, fra VID vitenskapelige høgskole, innledet rundt temaet «Hva er diakoni?» på vår første heldags workshop, sammen med diakon Edel Merete Gervin. På den måten fikk vi en felles gjennomgang av begrepet diakoni, fra et teoretisk og et praktisk perspektiv, og kunne ta dette med oss inn i det videre arbeidet med fotoprosjektet.

  18. februar 2022: professor Hans Morten Haugen, fra VID vitenskapelige høgskole, innledet rundt temaet «Hva er diakoni?» på vår første heldags workshop, sammen med diakon Edel Merete Gervin. På den måten fikk vi en felles gjennomgang av begrepet diakoni, fra et teoretisk og et praktisk perspektiv, og kunne ta dette med oss inn i det videre arbeidet med fotoprosjektet. Bilde 1 av 15. Se bildekarusell.

 • Hans-Olav Forsang har vært kurator og mentor underveis i hele prosjektet. Totalt hadde vi fire heldags workshops hvor hvert enkelt prosjekt ble printet på papir og lagt utover bordet. Så var det gjennomgang i plenum, bilder ble fjernet, motiver ble etterlyst, og mange gode diskusjoner.

  Hans-Olav Forsang har vært kurator og mentor underveis i hele prosjektet. Totalt hadde vi fire heldags workshops hvor hvert enkelt prosjekt ble printet på papir og lagt utover bordet. Så var det gjennomgang i plenum, bilder ble fjernet, motiver ble etterlyst, og mange gode diskusjoner. Bilde 2 av 15.

 • Det begynner å nærme seg... Hans Olav Forsang flytter rundt på rekkefølgen av Mette Randems bilder. Hva skal stå først, sist, hva skal være stort og lite....

  Det begynner å nærme seg... Hans Olav Forsang flytter rundt på rekkefølgen av Mette Randems bilder. Hva skal stå først, sist, hva skal være stort og lite.... Bilde 3 av 15.

 • Alle gjennomganger av bilder ble tatt i plenum, og alle kunne stille spørsmål eller si seg uenig i valg og utvalg av bilder. Utrolig lærerikt for alle!

  Alle gjennomganger av bilder ble tatt i plenum, og alle kunne stille spørsmål eller si seg uenig i valg og utvalg av bilder. Utrolig lærerikt for alle! Bilde 4 av 15.

 • Det spennende øyeblikket da bildene kommer ut av printeren på de store aluminiumsplatene som er 2 x 1,7 meter store. Stemmer fargene, ser det bra ut...

  Det spennende øyeblikket da bildene kommer ut av printeren på de store aluminiumsplatene som er 2 x 1,7 meter store. Stemmer fargene, ser det bra ut... Bilde 5 av 15.

 • Første plate ferdig!

  Første plate ferdig! Bilde 6 av 15.

 • Platene med bildene leveres med lastebil til Rådhusplassen.

  Platene med bildene leveres med lastebil til Rådhusplassen. Bilde 7 av 15.

 • Stativene settes sammen. Foto: Torstein Ihle

  Stativene settes sammen. Foto: Torstein Ihle Bilde 8 av 15.

 • Stativene må stå på linje... Foto: Torstein Ihle

  Stativene må stå på linje... Foto: Torstein Ihle Bilde 9 av 15.

 • Pakken med stativer og bilder har kommet med lastebil fra Oslo til Olavsfest i Trondheim.

  Pakken med stativer og bilder har kommet med lastebil fra Oslo til Olavsfest i Trondheim. Bilde 10 av 15.

 • Håvard Bjelland, en av fotografene, gjør klart for montering av plansjene med bilder.

  Håvard Bjelland, en av fotografene, gjør klart for montering av plansjene med bilder. Bilde 11 av 15.

 • Et par timer senere er utstillingen på plass.

  Et par timer senere er utstillingen på plass. Bilde 12 av 15.

 • Utstillingen ankommer Diakonhjemmet og VID i Oslo. Traktor må til for å få den store pallen ut av lastebilen.

  Utstillingen ankommer Diakonhjemmet og VID i Oslo. Traktor må til for å få den store pallen ut av lastebilen. Bilde 13 av 15.

 • Adrian Alexandru Sarpe og Andrzej Seremak hjelper til med monteringen utenfor VID.

  Adrian Alexandru Sarpe og Andrzej Seremak hjelper til med monteringen utenfor VID. Bilde 14 av 15.

 • Øverst på hvert stativ står en QR-kode som kan brukes for å skrive en tilbakemelding/reaksjon på utstillingen. Noen av meldingene vi fikk inn kan du lese ovenfor.

  Øverst på hvert stativ står en QR-kode som kan brukes for å skrive en tilbakemelding/reaksjon på utstillingen. Noen av meldingene vi fikk inn kan du lese ovenfor. Bilde 15 av 15.

Slik jobbet vi - møt kurator og fotografer