Arrangementer

15. april 2024 (18.00)

Å leve med langvarige smerter

Auditoriet, Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18, Oslo

Langvarige smerter, ofte i kombinasjon med kronisk sykdom, krever mentale muskler. Velkommen til åpent seminar med psykologspesialistene Elin Fjerstad og Torkil Berge fra Diakonhjemmet sykehus.

Diakonhjemmet sykehus
24. april 2024 (09.00)

Grønn diakoni – Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen?

Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18, 0370 Oslo

Ekstremvær, varmerekorder og vannmangel. Klimakrisen har kommet oss alle nærmere inn på livet. Kirkenes verdensråd lanserte for 10 år siden begrepet «økorettferdighet» som fokuserer på grunnleggende menneskerettigheter til dem som er mest truet av klimaendringene.

Diakoniens dag 2024