Arrangementer

6. november 2018 (16.30)

Tema: Tvang og samtykkekompetanse

Peisestua, Sagenehjemmet, Maridalsveien 177C, Oslo

Undervisning for pårørende i temaet tvang og samtykkekompetanse ved førsteamanuensis Anne Raustøl ved VID vitenskapelige høgskole. Det blir servering av kaffe/te og boller.

Sagenehjemmet
20. juni 2017 (09.45)

Prekariat og polarisering – en utfordring for diakonien

Auditoriet, Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18

Stadig flere mennesker i Europa lever i en økonomisk og sosialt prekær situasjon, uten fast arbeid og på permanent jakt etter noe som kan gi inntekt. De kalles «prekariatet». Samtidig skjer det en økende polarisering mellom ulike deler av samfunnet. Hvordan svarer kirker og diakonale organisasjoner på disse utfordringene?

Diakonhjemmet