Diakoniens dag 2021

21. april 2021, 09.30–14.30 (Legg til i kalender)

Foto: Dominic Robinson CC BY-SA 2.0

Pandemien setter vårt samfunn på prøve. Enkeltmenneskers og fellesskapets sårbarhet blottlegges. Virkningene av krisen kommer til å påvirke oss i lang tid. Hvordan tar vi med oss følgene av denne når koronaen en dag ikke er en trussel lenger?

Kirken og diakonien har det siste året tatt ansvar som en del av samfunnets beredskap i en krisesituasjon. Lokale menigheter og diakonale institusjoner har i denne tiden gjort seg viktige erfaringer om utfordringer, virkninger og konsekvenser.

Disse erfaringer og diakoniens bidrag ønsker vi å løfte fram og dele med våre samarbeidspartnere i det sivile samfunn og i offentlig sektor. Slik kan vi lære av hverandre og stå bedre rustet når vi vender tilbake til en ny hverdag.

Derfor er «Sårbarhet i og etter koronaens tid» tittelen på Diakoniens dag i 2021 – i lys av tre sentrale diakonale temaer: ensomhet, relasjoner og rettferdighet.

Gjennom foredrag, dialog og panelsamtaler ønsker vi å reflektere over disse temaene. Vi vil også dele erfaringsbasert innsikt i det som gir håp – som mestringsstrategier, innovative arbeidsformer og mobilisering av ressurser for fellesskapets beste.

Digital konferanse

Årets Diakoniens dag foregår digitalt. Selv om vi ikke kan møtes fysisk denne dagen, ser vi fram til å møte deltagere fra kirke og diakoni, fra våre mange samarbeidspartnere i det sivile samfunn, og fra kommunal og offentlig sektor.

Hele programmet er tilgjengelig i opptak:

«0.00.00 Slapp av det ordner seg aldri» «0.04.41 Ingunn Moser» «0.15.19 Kjell Ingolf Ropstad»«0.18.40 «Sårbarhet og utfordringer – glimt fra rundt om i Norge» «0.24.00 Olav Fykse Tveit» «0.40.10 Hege Hovland Malterud» «0.58.15 Camilla Lif» «1.21.26 Ord for dagen» «1.32.50 Vær her for meg» «1.38.08 Samtaler – nye arbeidsformer Diakonhjemmet sykehus» «1.28.47 Glimt fra erfaring og tiltak rundt om i Norge» «2.06.45 Samtaler – praksis for fellesskap og rettferdighet» «2.27.00 Panelsamtale – ungdommens forventninger» «2.46.30 Panelsamtale politikerne utfordres»

Program 21. april

Tid Innhold

Konferansier er Eilev Erikstein, prostidiakon i Vest-Telemark

Musikkinnslag ved Ellen Sofie Hovland

09.15

Vi står sammen i møte med sårbarheten

Ingunn Moser, adm.dir./forstander ved Diakonhjemmet

Videohilsen fra Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Hvilken sårbarhet? Reise med og innspill fra diakonale virksomheter

Når en pandemi utfordrer kirkens arbeid for rettferdighet

Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet i Den norske kirke og biskop i Nidaros domprosti

10.15

Pandemien treffer skjevt barn, unge og familier – perspektiv fra kommunal sektor

Hege Hovland Malterud, direktør, Barne-og familieetaten, Oslo kommune

10.40

Pause

10.45

Å lede en forsamling i en pandemi: Erfaring fra Sverige

Camilla Lif, prest og Kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm og medlem av den svenske koronakommisjonen

11.05

Refleksjon og dialog

Mulighet til å stille spørsmål og kommentere dagen så langt

11.30

Ord for dagen

Studentdiakon Elisabeth Nielsen Aas, VID vitenskapelige høgskole
Sykehusprestene Kjersti Haug Håland og Jarl Bøhler, Diakonhjemmet sykehus

Musikkinnslag ved Ellen Sofie Hovland

11.45

Lunsj

12.30

Ensomhet og relasjoner – erfaringsbasert innsikt om veien til mestring

Thomas Bernard Thiis-Evensen vil være i samtale med noen aktører om utfordringer, erfaringer og lærdommer fra pandemien som også peker framover mot nye praksiser og arbeidsformer:

– Nye arbeidsformer vokser frem

– Videoglimt fra praksis

– Praksis for fellesskap og rettferdighet

– Diskusjon og refleksjon i mindre grupper

13.45

Paneldiskusjoner

– Sårbarhet, ungdommens forventninger

– Sårbarhet, politikerne utfordres
Paneldebatt med representanter fra Stortingets familie- og kulturkomite

Debattleder Håkon Haugsbø

14.25

Avslutning

Ingunn Moser, adm.dir/forstander ved Diakonhjemmet

Publisert 11. mai 2021, oppdatert 21. april 2021