Innovasjonsuka - en delingsarena

25. oktober 2021, 09.00 – 28. oktober 2021, 11.50 (Legg til i kalender)

Diakonhjemmet og Forskningsparken

Bli med 25.-28. oktober. Da synliggjør vi nyskapende aktivitet og prosjekter fra Diakonhjemmet sykehus, Diakonhjemmet sykehusapotek, Diakonhjemmet Omsorg, VID vitenskapelige høgskole og utviklingsprosjektet Diakonhjemmet hage. Sammen skaper vi en delingsarena for bærekraftig utvikling.

Innovasjonsuka ønsker å tilrettelegge for gjenbruk av alle de flotte presentasjonene som er gitt i disse dagene. De er indeksert slik at om du vil se noe om igjen, eller har noe spesielt i programmet som du ønsker å se for første gang er det mulig å orientere seg.

Se opptak fra Innovasjonsuka

Alle presentasjonene fra Innovasjonsuka 2021 på Diakonhjemmet finnes nå i opptak. Her ligger det et helt økosystem av små og store overraskende og nyskapende prosjekter og foredrag som kan gjenbrukes til informasjon og undervisning.

Mandag: Prosjektpresentasjoner.

kl. 08.00 i Atriet starter programmet med enkel bevertning og informasjon om ukas program. Du vil kunne mingle med noen av innlederne, andre interesserte og inviterte samarbeidspartnere. Adresse: Diakonveien 14

kl. 09.00–10.40 i AU12 blir det korte presentasjoner av prosjekter fra våre ulike virksomheter. Har du ikke anledning til å følge dette fysisk er det mulighet til å se det hele digitalt. Adresse: Diakonveien 14

Fra 11.00 i Diakonveien Omsorg+ er det er det åpen dag med visning av aktivitetssenteret.
Adresse: Diakonveien 2

Program 25. oktober

Tid Innhold
08.00 - Atriet

Enkel bevertning og informasjon om Innovasjonsuka

Atriet, Diakonveien 14

09.00 - AU12

Hvorfor en innovasjonsuke?

Ingunn Moser, adm.dir./forstander ved Stiftelsen Diakonhjemmet

09.10

Bidragene fra innovasjonskonkurransen 2020

Runar Nygård sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft ved Stiftelsen Diakonhjemmet

09.20

Sonas-programmet - aktivisere potensiale for kommunikasjon for personer som lever med demens

Benedicte Sørensen Strøm, forskningsleder i Diakonhjemmet Omsorg

09.30

Startdose

Tore Haslemo, avdelingsleder ved senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus

09.40

Hva, hvor og for hvem underviser sykehusapotekets farmasøyter?

Hilde Frøyland, strategi- og kommunikasjonsrådgiver / klinisk farmasøyt ved Diakonhjemmet Sykehusapotek

09.50

Bærekraftige bygg og områder

Anders Nohre-Walldén, Grønn byggallianse

10.10

Social Innovation Education: Europeisk samarbeid for kompetanseutvikling for sosial innovasjon

Marta Struminska-Kutra, professor ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole

10.20

Building ecosystems for Social Innovation and Change

Sarah Prosser, board member and founder of Tøyen Unlimited

10.40

Slutt på programmet i AU12

11.00 – Diakonveien 2

Åpent hus i Diakonveien Omsorg+ med visning av aktivitetssenteret og gratis vafler og kaffe.

Omvisning i aktivitetssenteret i Diakonveien 2, og informasjon om Diakonveien Omsorg+

Tirsdag: Ledelse og innovasjon. Stands med prosjektpresentasjoner.

Kl. 11.00–14.00 i Atriet presenteres noen av våre prosjekter på stands. Ta en tur innom Atriet for å bli kjent med noe av det som skjer. Det blir kaffe/te og enkel bevertning.

Disse viser frem sine prosjekter:

 • InnoMed, Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon innen helsesektoren
 • Dialog samtalesenter, Diakonhjemmet Omsorg
 • Steg barnevern, Diakonhjemmet Omsorg
 • Senter for verdibasert ledelse og innovasjon, VID vitenskapelige høgskole
 • Energisentralen, Diakonhjemmet sykehus og stiftelsen Diakonhjemmet
 • Diakonhjemmet Sykehusapotek
 • Diakonhjemmet sykehus

Kl. 09.00–14.00 i AU12 er det fagdag i verdibasert ledelse med tema «Ledelse og innovasjon under pandemien».

Program 26. oktober

Tid Innhold
09.00

Foredrag på fagdag for verdibasert ledelse

09.15 - 10.00
Innovativt arbeid under pandemien
Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors

10.00 - 10.30
En annerledes tid. En studie av ledelse og verdier under en korona-pandemien
Danielle Wagenheim, masterkandidat i verdibasert ledelse og seksjonsleder Lungemedisin sengepost, Oslo universitetssykehus.

10.45 - 11.00
Carriers of hope. Creating organizational spaces of hope during COVID-19
Gry Espedal, førsteamanuensis VID vitenskapelige høgskole

11.00 - 11.30
Hvordan kan verdibasert ledelse være relevant i fremtiden?
Leif Martin Stapnes, høgskolelektor, VID vitenskapelige høgskole

12.15 - 12.30
Evaluering, læring og verdibasert ledelse
Per Øyvind Bastø, førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole

12.30 - 13.00
Big change in a challenging context. Institutional entrepreneurship and professional ideas in a Zambian public accountability organization.
James Hathaway, førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole

13.15

Panelsamtale: Ledelse og innovasjon under pandemien

Panelsamtale med foredragsholderne ledet av Gry Espedal, førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole

14.00

Avslutning

Torsdag: Praktisk helseteknologi – hva finnes og hvordan kan det tas i bruk?

Diakonhjemmet har en strategisk samarbeidsavtale med Norges største helseklynge, Norway Health Tech. Målet er å fremme innovasjon og utvikling for å sikre innføring av løsninger på områder som gir muligheter til nye og bedrede tjenester til våre brukere, pasienter og pårørende. På dette webinaret i Innovasjonsuka får du faglig introduksjon og innsikt i et utvalg av spennende løsninger innen tre hovedtema helse og omsorg, behandling og samhandling.

Heldigitalt program fra 09.00 til 12.00, sendt fra Forskningsparken.Se opptak - velg opptak som viser det du er interessert i

Program 28. oktober

Tid Innhold
09.00

Velkommen og kort introduksjon til dagens program

Helle Gjetrang, direktør for Diakonhjemmet Omsorg

09.10

Tema 1: Trygghetsskapende teknologier

 • Introduksjon: Kunnskapsoppsummering fra velferdsteknologiprogrammet
  Janne Dugstad, leder for Senter for helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Eksempler på løsninger
09.55

Pause

10.00

Tema 2: Teknologier for å støtte behandling og oppfølging

 • Introduksjon: Digital hjemmeoppfølging
  Nina Østerås, postdoc og fysioterapeut ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus
 • Eksempler på løsninger
10.55

Pause

11.00

Tema 3: Fra siloløsninger til integrerte løsninger og responssenter

 • Introduksjon: Helhetlig tjenestemodeller – oppgaver som må ivaretas for at dette skal fungere
  Kristin Standal, prosjektleder, Faggruppe e-helse i KS
 • Eksempler på løsninger
11.50

Avslutning og oppsummering

Runar Nygård, sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft ved Stiftelsen Diakonhjemmet

12.00

Slutt for dagen

Publisert 4. oktober 2021, oppdatert 25. oktober 2021