Seminar om å stille ut diakoni: Refleksjoner knyttet til fotoutstillingen

29. august 2023, 09.30–12.00 (Legg til i kalender)

Konferanserommet, VID Oslo, Diakonveien 14, Oslo

Utstillingen var en del av Olavsfest i Trondheim i sommer

Stiftelsen Diakonhjemmet og VID arrangerer i fellesskap et seminar om det å stille ut diakoni. Fotoutstillingen har tidligere i sommer blitt vist på Rådhusplassen i Oslo og under Olavsfest i Trondheim. Nå kommer den til Diakonhjemmet og skal stå i to uker i «gågata» mellom sykehuset og VID fra mandag 28. august til søndag 10. september. Se program.

Seminaret er åpent og inviterer spesielt deltakende organisasjoner, ansatte og studenter. Det er ingen påmelding.

Formålet med seminaret er å skape en arena for å diskutere bruk av fotoutstillingen som virkemiddel for å skape dialog om og forståelse av diakoni. Seminaret ledes av Ingunn Moser, administrerende direktør og forstander ved Diakonhjemmet.

Program 29. august

Tid Innhold
09.30

Mingling og sosialt samvær

10.00

Velkommen og innledning

Ingunn Moser og Randi Synnøve Tjernæs, studieleder diakoni, VID.

10.10

Hvordan ble utstillingen til?

  • Manuela Ramin-Osmundsen, leder kommunikasjon og samfunnskontakt, Diakonhjemmet.
  • Hans Olav Forsang, kurator.
  • Hans Morten Hauge, professor, VID, fakultet for teologi og samfunnsvitenskap.

10.35

Hva har vi vist med utstillingen og hvorfor? Hør tre av seks deltakende organisasjoner

  • Trine Ytre-Arne, daglig leder, Signo arbeid og deltakelse.
  • Johannes Heggland, assisterende generalsekretær, Kirkens bymisjon.
  • Gudmund Johnsen Wisløff, sykehusdiakon, Diakonhjemmet sykehus.

Samtale med seminardeltagerne.

11.15

Refleksjoner i møte med utstillingen

  • Gyrid Gunnes, førsteamanuensis, VID, fakultet for helsevitenskap.
  • Aud Irene Svartvasmo, sykehusprest, Diakonhjemmet sykehus.
  • Kari Jordheim, førstelektor VID, fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag.

Samtale med seminardeltagerne.

11.55

Avrunding

Ingunn Moser, adm.dir/forstander Diakonhjemmet

12.00

Slutt

Slik så utstillingen ut på Rådhusplassen i Oslo Slik så utstillingen ut på Rådhusplassen i Oslo

Kart

Publisert 21. august 2023, oppdatert 29. august 2023