Avdeling Bjørnehiet

E-post

bjornehiet@diakonhjemmet.no

Mobiltelefon

+47 474 83 762

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 7, 0370 Oslo

Enhet

Steinerud barnehage