Hanne Elisabeth Fosser

E-post

Hanne.Elisabeth.Fosser@diakonhjemmet.no

Tittel

Fungerende leder og spesialrådgiver barnevern

Mobiltelefon

+47 489 54 774

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 5, 0370 Oslo

Enhet

Steg oppvekst og barnevern