Steinerud barnehage

E-post

steinerud.barnehage@diakonhjemmet.no

Besøksadresse

Hartvig Halvorsens vei 7, Oslo

Kart

Postadresse

Postboks 40 Vinderen
0319 Oslo

Faktura

Faktura til Diakonhjemmet Omsorg AS Faktura sendes til EHF 920 008 259. Oppgi enhet 22 Steinerud barnehage og bestillers navn. Pdf-faktura kan unntaksvis sendes: faktura.omsorg@diakonhjemmet.no

Avdelingstelefoner og e-post

Trollstua, trollstua@diakonhjemmet.no, +47 474 83 735

Maurtua, maurtua@diakonhjemmet.no, +47 474 84 522

Bjørnehiet, bjornehiet@diakonhjemmet.no, +47 474 83 762

Knøttene, knottene@diakonhjemmet.no, +47 474 83 403

Styrer Lisbet Maloku