– Vi har ønsket å kunne foreta en smidig overgang for brukere og ansatte, sier Tove Kreppen Jørgensen, administrerende direktør i Diakonhjemmet Omsorg.                   Foto: Colourbox

– Vi har ønsket å kunne foreta en smidig overgang for brukere og ansatte, sier Tove Kreppen Jørgensen, administrerende direktør i Diakonhjemmet Omsorg. Foto: Colourbox

2Care overtar driften av hjemmetjenester

Fra 1. februar 2024 vil 2Care overta personell og utstyr tilknyttet hjemmetjenestene i Diakonhjemmet Omsorg. Avtalen om virksomhetsoverdragelse sikrer at ansatte ivaretas på en god måte, og samtidig kan ansatte fortsette å yte tjenester til brukere de har vært knyttet til over tid.

Bakgrunn for overdragelsen

Hjemmetjenesten drives med grunnlag i en rammeavtale med Oslo kommune som utløper i mars 2024. Styret i Diakonhjemmet Omsorg besluttet å avvikle selskapets hjemmetjenester etter at styret i september vedtok å ikke legge inn tilbud i anskaffelsen av hjemmetjenester i Oslo kommune. Styret mente anbudet ikke gav grunnlag for å drifte tjenester i en ny periode.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for styrets vedtak.

– Konstruktiv dialog med 2Care

– Vi har siden september søkt etter løsninger som samsvarer med vårt sterke brukerorienterte fokus. Vi har ønsket å kunne foreta en smidig overgang for brukere og ansatte. Vi er veldig fornøyde med den dialogen som vi har med 2Care, sier Tove Kreppen Jørgensen, administrerende direktør i Diakonhjemmet Omsorg.

– 2Care er et selskap som har lang og god erfaring med drift av hjemmetjenester i byen. Diakonhjemmet har hatt en veldig konstruktiv dialog med ledelsen i selskapet styreleder Knut Blom og daglig leder Henriette Nilsen, sier Tove Kreppen Jørgensen.

– Ser fram til en god utvikling

– 2Care Oslo AS er et mindre norskeid rendyrket hjemmetjeneste selskap, hvor eierne er aktive i selskapet. Vi har levert hjemmetjenester til Oslo siden pilotprosjektet startet i 2006. Siden 2020 leverer vi hjemmesykepleie dag/natt, og stasjonære tjenester og praktisk bistand til rundt 500 brukere i alle 15 bydeler i Oslo, sier styreleder Knut Blom.

– 2Care gleder seg til å få medarbeidere og brukere over fra Diakonhjemmets hjemmetjenester og ser fram til en god utvikling framover, sier styreleder Knut Blom i 2Care Oslo AS.