Etikkprisen 2023 gir hederlig omtale til Diakonhjemmet Omsorg, Ammerudlunden sykehjem

Etikkprisen 2023 gir hederlig omtale til Diakonhjemmet Omsorg, Ammerudlunden sykehjem

Ammerudlunden fikk hederlig omtale for sitt etikkarbeid

Det lokale etikkarbeidet ved Diakonhjemmet Omsorg Ammerudlunden sykehjem var en av to tiltak som fikk hederlig omtale i forbindelse med Etikkprisen 2023. Etikkprisen og hederlig omtale deles ut av satsningen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS.

Satsningen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS er en faglig ressurs for kommunenes systematiske arbeid med etikk, verdibevissthet og etiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Det er ellevte året at Etikkprisen ble delt ut, og arbeidet med prisen ledes av en fagjury.

Indre Østfold, enhet for psykisk helse og avhengighet vant prisen i 2023, mens utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Kristiansand fikk hederlig omtale sammen med Ammerudlunden sykehjem.

Ingen skal måtte stå alene i etiske utfordringer

Daglig leder ved Ammerudlunden, Siri Rinnan Gulpinar setter stor pris på anerkjennelsen fra fagjuryen. - Målet med etikkarbeidet er å bevisstgjøre ansatte på etiske problemstillinger og hvordan man kan vurdere de ulike perspektivene for å finne den beste løsningen, sier hun. - Ingen skal måtte stå alene i vanskelige etiske utfordringer, vi løser det ofte best i fellesskap. Nå har vi en god arena for dette, fortsetter Gulpinar.

Gulpinar mener at det har vist seg at for å lykkes må det lederforankring og systematikk til. Det skaper stort engasjement hos ansatte.

- Vi jobber systematisk etter en 6-trinnsmodell. Både avdelingsleder Trine Lise Tyrihjel og jeg har etisk refleksjons veiledning fra VID vitenskapelige høgskole. Etisk refleksjon er viktig for å fremme Diakonhjemmets verdigrunnlag, avslutter hun.

Fagjuryens begrunnelse

Fagjuryen løfter frem at Ammerulunden sykehjem har et godt lokalt etikkarbeid. De mener arbeidet er et godt eksempel fordi det er solid og praksisnært. Arbeidet er forankret i verdigrunnlaget. Etikken er forankret på alle nivåer, den foregår tverrfaglig og reflekterer over pasientnære hendelser.

Fagjuryen mener Ammerulundens faste etikksamling, «etikk-tirsdag» er en god møteplass som kan drive det øvrige etikkarbeidet. Etter gjennomført refleksjon skrives det referat med blant annet en tilbakemelding på om refleksjonen førte til en endring. Referatet bidrar til at alle kan lese hva som har vært drøftet slik at alle ansatte kan lære av hver enkelt etikkrefleksjon.

De har også en egen klinisk-etisk komite som kan bistå avdelingene i særlig krevende situasjoner Fagjuryen mener Ammerulunden sykehjems etikkarbeid er et godt eksempel for lokalt etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene.