Administrerende direktør/forstander ved Diakonhjemmet, Ingunn Moser og sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord heiser Pride-flagget. Foto: Susanne Ward Ådlandsvik

Administrerende direktør/forstander ved Diakonhjemmet, Ingunn Moser og sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord heiser Pride-flagget. Foto: Susanne Ward Ådlandsvik

– Alle skal kjenne seg velkommen og respektert

I 2020 ble Pride-flagget heist for første gang over Diakonhjemmet. I år vaier det igjen for å vise at hos oss skal alle kjenne seg velkommen og respektert for den de er.

- Når vi heiser flagget også i år begynner det å likne en tradisjon. Tradisjon gir forutsigbarhet – og vi ønsker å være en forutsigbar aktør. Hver dag arbeider vi sammen med våre ansatte og samarbeidspartnere for å fremme mangfold og likeverd i samsvar med Diakonhjemmets verdier, sier administrerende direktør/forstander ved Diakonhjemmet, Ingunn Moser.

- Vi er stolte av å være med på å realisere visjonene om et livssynsåpent samfunn med plass for alle, og bidra til økt anerkjennelse av alle borgere. Vi ønsker å redusere diskriminerende holdninger og praksiser. På denne måten vil vi utvikle et inkluderende og godt samfunn for alle. Hos oss skal alle kjenne seg trygge og respektert for den de er. Det gjelder både beboere, brukere, pasienter, pårørende, studenter og ansatte, avslutter Ingunn Moser.

Diakonhjemmet sykehus feirer mangfoldet

Sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord er på «tupferhaugen» mellom hovedparkeringsplassen og sykehuset på Steinerud sammen med Ingunn Moser som også er sykehusets styreleder. På Vinderen skal også flagget heises, og bordflagg i regnbuefarger har allerede dukket opp både i kantiner og i resepsjonene.

- Pride er en fin anledning for oss til å markere at vi er et sykehus hvor alle er velkomne, uansett legning, bakgrunn, hudfarge og religion, sier administrerende direktør Anders Mohn Frafjord.

- Et miljø som vårt, med lange diakonale tradisjoner, har innebygget i seg kampen for rettferdighet for alle. Grunnleggerne våre, ildsjelene fra 1890-årene, kjempet for at de mest sårbare i samfunnet skulle bli sett og hjulpet. I dag bruker vi et annet språk, men kampen mot diskriminering og rasisme, og for mangfold og rettferdighet for alle, er den samme fortsetter Mohn Frafjord.

- Vi er også heldige som har et mangfold av ansatte på sykehuset. Hos oss skal alle oppleve at de har de samme mulighetene, at de behandles rettferdig og med respekt, avslutter han.

Markering av Pridedagene

Pridedagene markeres særlig i perioden 18. - 27. juni. På Diakonhjemmet markeres Pride lokalt ved alle våre virksomheter.