Tove Kreppen Jørgensen

E-post

tove.jorgensen@diakonhjemmet.no

Tittel

administrerende direktør Diakonhjemmet Omsorg

Mobiltelefon

+47 909 43 418

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 5, 0370 Oslo

Enhet

Diakonhjemmet Omsorg