Styret for Diakonhjemmet Omsorg AS

Diakonhjemmet Omsorg tilbyr sykehjemsplasser, barnehageplasser og boliger i Omsorg+. Omsorg har også en rekke samfunns-, fag- og forskningsprosjekter.

Styrets medlemmer

Styreleder Ingunn Moser

Styremedlem Greetje Refvem

Styremedlem Siv Bonde

Styremedlem Richard Åstrand

Styremedlem Kjetil Haga

Styremedlem Angelika Abena Dahl (ansattevalgt)

Styremedlem Grete Marie Fossdal (ansattevalgt)

Styremedlem Marianne Sunde Ekeberg (ansattevalgt)

Vararepresentanter for Angelika Abena Dahl og Grete Marie Fossdal

  • 1. vara Wenche Stensvold
  • 2. vara Nina Vangen

Vararepresentant for Marianne Sunde Ekeberg

  • 1. vara Torgeir Solstad

Administrasjon