Diakonhjemmet Omsorg Norberghjemmet ligger i grønne omgivelser med turmuligheter og lysthus

Tilbud på Nordberghjemmet

På Diakonhjemmet Omsorg Nordberghjemmet har vi kvalifiserte sykepleiere, helsefagarbeidere, lege, fysioterapeut, kultur og aktivitetsleder/frivillighetskoordinator, kjøkkenpersonale, bemannet resepsjon, kiosk, kafeteria, vaskeri, samt selvstendig næringsdrivende frisør og fotpleie.

Diakonhjemmet Omsorg Nordberghjemmets sykepleiere og helsefagarbeidere har som mål å gi personsentret omsorg til hver enkelt beboer. Godt samarbeid med beboere, pårørende, samt andre faggrupper er vesentlig i dette arbeidet.

Kjøkkenet

Vi har eget kjøkken med kokker. Hos oss går det kort tid fra maten lages til den serveres.

Kafé, catering og festsal

Diakonhjemmet Omsorg Nordberghjemmets kafé og festsal egner seg til alle anledninger og arrangementer. Catering og leie av selskapslokaler kan du bestille hos oss. Vi har plass til 80 gjester. Den er velegnet for alle typer markeringer, for eksempel minnestunder, jubileer, vennelag, konfirmasjon, bryllup, dåp og møtevirksomhet. I festsalen er det også lydanlegg, projector og flygel.

Kafeen serverer lunsj alle hverdager, bortsett fra i sommerferiene. Her er alle velkomne! Legg gjerne vennetreff, kollokviegruppe, eller barselgruppe til vår hyggelige kafeteria.

Ta kontakt for bestilling på telefon: 22 701 200

Nordberghjemmet har eget kjøkken og kantineNordberghjemmet har eget kjøkken og kantine

Kultur og aktivitet

Diakonhjemmet Omsorg Nordberghjemmet har en kultur og aktivitetsleder-frivillighetskoordinator i 100% stilling. Vi er opptatt av at beboerne skal ha et sosialt liv med mye glede, trivsel, aktivitet og kultur i hverdagen. Hver uke arrangerer vi nye aktiviteter for våre beboere. Noen ganger kommer det dyr, barn og ungdom på besøk, andre ganger har vi arrangement for beboere, pårørende og nærmiljøet. Vi har også interesseklubber, spesielt rettet mot våre beboeres ønsker. En aktivitetskalender er tilgjengelig for i hver avdeling.

Medisinsk behandling

På Diakonhjemmet Omsorg Nordberghjemmet har vi en lege ansatt i 90% stilling, og en geriatrer i 10% stilling. Den medisinske behandlingens mål er å bidra til et så godt liv som mulig for beboerne. Behandlingen skal bidra til å optimalisere beboernes livskvalitet, funksjonsevne og selvråderett.

Demensteam

Siden rundt 80% av beboere på somatiske sykehjem lever med en demenssykdom i variert grad, har Diakonhjemmet Omsorg Nordberghjemmet et demensteam på huset. Teamet er spesialutdannet innen demensfaget, og fungerer som et støtteapparat for beboere, ansatte og pårørende.

Fysioterapi

Vi har fysioterapeut i 100 % stilling. Fysioterapeuten skreddersyr tilbud til den enkelte beboer ved behov, og tilbyr trim på hver avdeling ukentlig.

Trimrom

Trimrommet er populært både blant beboere og ansatte, og apparatene har god standard og ble innkjøpt i 2021.

Besøkshund i stuen på NordberghjemmetBesøkshund i stuen på Nordberghjemmet

Kapellet

Tjenestene som tilbys på Diakonhjemmet Omsorg Nordberghjemmet er forankret i et kristent verdigrunnlag. Det vakre kapellet vårt er en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Nordberg menighet tilbyr våre beboere innholdsrike andakter. Vi leier også ut kapellet til diverse anledninger. Les mer om Kapellet.

Lille Sogn bar

Baren er svært populær blant våre beboere og pårørende. Den er innredet med gamle møbler, kopper og tallerkener, antikviteter, samt piano, musikkanlegg, spill, bøker m.m. Her kan våre beboere møtes for sosiale samvær. Baren brukes også mye av våre beboere og deres pårørende. Et hyggelig sted å samles for familie og venner. Her arrangeres også afternoon tea, lyrikk kafe, pub kvelder m.m.

Velvære

Det er tilgang til frisør og fotterapeut for beboerne. Tjenestene utføres av selvstendige næringsdrivende. Frisør og fotpleier holder egne lokaler innenfor hovedinngangen.

Lysthuset

Lysthuset i hagen byr på hyggelige naturopplevelser og samvær. Her møtes beboere og venner gjerne på en kopp kaffe, og blomster og hageaktiviteter.

Nordberg Menighet

Diakonhjemmet Omsorg Nordberghjemmet har et nært og godt samarbeid med Nordberg Menighet. De holder andakter i vårt kapell, har babysang, og ungdomsgrupper. De besøker også beboere og pårørende etter avtale.

Nordberghjemmet har store enerom med eget bad. Rommene er utstyrt med seng, nattbord og lenestol. Flytt inn med dine egne møbler og gjenstander.Nordberghjemmet har store enerom med eget bad. Rommene er utstyrt med seng, nattbord og lenestol. Flytt inn med dine egne møbler og gjenstander.