Barnehagene på Diakonhjemmet tilbyr foreldreveiledning

Barnehagene på Diakonhjemmet tilbyr foreldreveiledning

Moderne foreldre har mye informasjon og mange gode råd, likevel er det ikke alltid like enkelt å finne ut hva som er riktig og relevant for meg og mitt barn. Til høsten tilbyr to av Diakonhjemmets mest erfarne barnehagelærere gratis veiledning til foreldre.

I mange år har barnehagene bygget opp kompetanse i veiledning av ansatte i barnehagene. Det har de blant annet gjort gjennom bruk av metodikken ICDP, og flere barnehagelærerne har tatt videreutdanninger som ICDP-veiledere.

ICDP står for International Child Development Program, og er utgangspunktet for blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettressurs foreldrehverdag.no.

De to initiativtakerne, spesialkonsulent Solveig Rinde i Diakonhjemmet Omsorg og styrer Lisbet Maloku i Borgenveien barnehage mener at veiledning også vil gi god støtte til foreldre.

Foreldregrupper

Diakonhjemmet barnehager tilbyr foreldreveiledning til foreldre med barn i barnehagealder, og veiledningen foregår i grupper på 6–8 foreldre på kveldstid i lokalene til Diakonhjemmet Omsorg i Hartvig Halvorsens vei 5.

Du kan benytte tilbudet selv om du ikke har barn i en av Diakonhjemmets barnehager.

Er du interessert? Se påmelding og informasjon om tilbudet.