Hvordan kan du justere deg til ditt barns behov og skape den gode støttende dialogen?

Foreldreveiledning

Vi tilbyr foreldreveiledning til foreldre med barn i barnehagealder. Det er en mulighet til å bli trygg i de utfordringene som møter alle foreldre og omsorgspersoner.

Bakgrunn

Veiledningen foregår i grupper med andre foreldre og ledes av sertifiserte ICDP-veiledere, og barnehagelærere med lang erfaring fra Diakonhjemmets barnehager.

ICDP er et veiledningsprogram som er utviklet for å støtte foreldre og andre omsorgspersoner.

Trygge foreldre

Foreldre har ofte fått veldig mye informasjon og mange gode råd, men likevel kan det være vanskelig å se hva som er riktig og relevant for meg og mitt barn. Foreldregruppene vil ikke gi deg en oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger.

Veiledningen skjer i grupper med andre foreldre. Her får du et rom til å utveksle erfaringer fra hverdagen. Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i ulike tema for godt samspill. Hvordan kan du justere deg til ditt barns behov og skape den gode støttende dialogen? Målet er at du skal være trygg som forelder, gjennom å bli bevisst på hva du gjør som er bra for barnet.

Praktisk informasjon

  • Varighet: 2 timer på kveldstid hver annen uke, til sammen 8 ganger
  • Antall deltakere: 6-8 personer
  • Sted: Diakonhjemmet Omsorg i Gamlegården på Diakonhjemmet, Hartvig Halvorsens vei 5
  • Pris: Gratis tilbud

Kontakt og påmelding

Veilederne er utdannet barnehagelærere og har lang erfaring fra arbeid med barn og samarbeid med foreldre. To av veilederne er også trenere i ICDP, det vil si at de er godkjent for å kurse og sertifisere nye veiledere

Lurer du på noe rundt foreldregruppene er det bare å ta kontakt. Vi svarer gjerne på spørsmål.

  • Solveig Rinde, spesialkonsulent Diakonhjemmet Omsorg, veileder og trener i ICDP
  • Lisbet Maloku, styrer i Borgenveien barnehage, veileder og trener i ICDP

Tidsaspekt
1. januar 2021 – 15. november 2023

Prosjektansvarlig
Solveig Rinde

Prosjektmedarbeidere
Oana Pintilie
Lisbet Røsok Mloku

Finansiering
Stiftelsen DAM

Samarbeidspartnere
Mental Helse

Les mer om prosjektet

Vil du bli bedre kjent med ICDP kan du se på disse sidene: