Sonas betyr velvære, gleder og tilfredshet på gælisk, og sansestimulering er en del av programmet. Foto: Aldring og Helse

Sonas betyr velvære, gleder og tilfredshet på gælisk, og sansestimulering er en del av programmet. Foto: Aldring og Helse

Utdanner flere i Sonas-programmet

En metode for å bedre kommunikasjonskapasiteten til personer med demens. Dette er hva de 22 deltakerne fra ulike omsorgsyrker tar med seg etter gjennomgått kurs om Sonas-programmet

Kurset, som arrangeres av Diakonhjemmet Omsorg, går over 3 dager. Første del arrangeres i januar, og etter å ha gjennomført del to i april, er de sertifisert som Sonas-gruppeledere.

Sonas-kursene er for ansatte som arbeider med personer med demens, for eksempel omsorgsarbeidere, miljøarbeidere, aktivitører, sykepleiere, ergoterapeuter, leger og psykologer. Diakonhjemmet Omsorg inviterer deltakere fra alle relevante institusjoner, ikke bare fra egne sykehjem, til å delta. De som har meldt seg på kursene har gjort det via Diakonhjemmet Omsorgs nettside. Fagdirektør Benedicte Sørensen Strøm, som har tatt en Ph.d. om Sonas programmet på VID, er kursansvarlig. Hun forteller at kursene markedsføres i eksterne kanaler, men at de ønsker å nå ut til mange flere.

Hva er Sonas -programmet?

Sonas-programmet kommer opprinnelig fra Irland, og sonas betyr velvære, gleder og tilfredshet på gælisk. Programmet baserer seg på en terapeutisk aktivitet og handler om multisensorisk sansestimulering. Det brukes i arbeidet med eldre personer med demens. Hensikten med programmet er å aktivere kommunikasjonspotensialet som er bevart hos eldre med demens, og i et miljø som vil lette kommunikasjonen. Dette gjøres ved kognitiv, sensorisk og sosial stimulering som omfatter sansene berøring, lukt, smak, hørsel og syn.

Samlingene med de eldre med demens varer i 45 minutter og ledes av en sertifisert Sonas-gruppeleder. I samlingene gjennomgås det samme programmet hver gang, siden man mener at repetisjon hjelper den enkelte med å huske og kommunisere bedre.

Flere Sonas-grupper

Aaliyah Hansen, som er ergoterapeut på Ammerudlunden sykehjem, en av Diakonhjemmet Omsorgs fire sykehjem, deltar på kurset sammen med en aktivitørkollega. Vi ble oppfordret av avdelingsleder til å delta på kurset, forteller hun. Etter endt opplæring skal hun og kollegaen samarbeide om å etablere en Sonas-gruppe nummer to på Ammerudlunden sykehjem.

Aaliyah Hansen deltar på kurset og planlegger å etablere en Sonas-gruppe på Ammerudlunden sykehjem hvor hun arbeider som ergoterapeut.Aaliyah Hansen deltar på kurset og planlegger å etablere en Sonas-gruppe på Ammerudlunden sykehjem hvor hun arbeider som ergoterapeut.

Vil tilby flere kurs

Fagdirektøren forteller at de har en ambisjon om å nå ut til alle sykehjem i Norge, på lik linje med måten de har jobbet med Sonas-programmet i Irland. – Demens og lindrende behandling er to av våre satsningsområder ved sykehjemmene, forteller hun. Det er Diakonhjemmet Omsorg som har eneretten til å kurse i Norge. De har arrangert 5 kurs siden høsten 2021 for totalt 92 deltakere.

– Avhengig av responsen vil vi, etter å ha tilbudt kurs rundt omkring i landet én gang, prøve å lære opp noen lokalt som vi engasjerer til å tilby kurs. Men, da er det vi som organiserer det og lønner dem. Dette fordi vi har enerettighet til å implementere Sonas i Norge, avslutter Benedicte Sørensen Strøm.

22 deltakere møttes på Sonas-kurs på Hovseterhjemmet i Oslo. I april blir de sertifiserte Sonas-gruppeledere.22 deltakere møttes på Sonas-kurs på Hovseterhjemmet i Oslo. I april blir de sertifiserte Sonas-gruppeledere.