Diakoniens dag 2018

18. april 2018, 08.00–14.45 (Legg til i kalender)

Diakonhjemmet, Diakonveien 18, Oslo

Diakonhjemmet

Takk for deltagelsen på Diakoniens dag 2017 om bærekraftige liv. Velkommen tilbake til Diakonhjemmet i 2018.

Diakoniens dag er et fag- og inspirasjonsseminar - gratis og åpent for alle. Programmet er tilpasset deg som jobber i kirken, organisasjoner, diakonale institusjoner eller er med i frivillig diakonalt arbeid.

I tillegg til det faglige programmet er det kulturelle innslag, ulike stands og tid til gode samtaler.

Se bildene

Diakoniens dag 2017

I møte med tidens utfordringer er det lokalsamfunnene som viser vei, enten det dreier seg om klimakamp, aldrende befolkning, økende sosiale forskjeller eller migrasjon. På Diakoniens dag i år handler det om nye veier til et bærekraftig liv.

Innledere

Einar Øverenget

Einar Øverenget

Einar Øverenget har doktorgrad i filosofi fra Boston College og var med på å starte ACTIVA humanistisk akademi i 2000. Han arbeider spesielt med etikk- og verdispørsmål, menneskesyn og selvforståelse, og kommunikasjon.

Agnes Vevle Tvinnereim

Agnes Vevle Tvinnereim

Tvinnereim er foredragsholder, sosial entreprenør og grunnlegger av Bærekraftige liv og Matkollektivet. Hun er utdannet lærer og har jobbet som prosjektleder i Barnas katedral i Nykirken i Bergen.

Oddgeir Berg trio

Oddgeir Berg trio

OBT–trio med Karl-Joakim Wisløff – kontrabass, Oddgeir Berg – piano og Klaus Robert Blomvik – trommer

Tore Ljøkjel

Tore Ljøkjel

Saxofonist med bakgrunn som lærer. Kanskje har du hørt ham spille fra kirketårn, eller på hurtigruten?

Program 19. april

Tid Innhold
08.00–09.00

Frokost

Ferske rundstykker med pålegg, te og kaffe
Studentkafeen i Diakonveien 14

08.30–09.00

Registrering

Foajeen i Diakonveien 18

09.00–09.15

Kulturelt innslag

OBT–trio med Karl-Joakim Wisløff – kontrabass, Oddgeir Berg – piano og Klaus Robert Blomvik – trommer
Auditoriet, Diakonveien 18

09.15–09.25

Velkommen

Adm.dir./forstander Idar Magne Holme, Diakonhjemmet
Auditoriet, Diakonveien 18

09.30–10.15

Lykkens filosofi – hva er et godt liv for et menneske

Einar Øverenget fra ACTIVA humanistisk akademi
Auditoriet, Diakonveien 18

10.15–10.30

Pause med frukt og kaffe/te

10.30–11.15

Fellesskap, samfunnsendring og folkehelse

Hvordan bidrar vi til å skape vi det samfunnet vi drømmer om?

Agnes Vevle Tvinnereim fra Bærekraftige liv og Matkollektivet
Auditoriet, Diakonveien 18

11.15

Vi forflytter oss

11.30–12.10

Nattverdsgudstjeneste

«Å bære – og la seg bære»
Musikalsk innslag fra saxofonist Tore Ljøkjel
Kapellet i Diakonveien 14

12.10–13.10

Lunsj

Bruk også tiden til å besøke forskjellige stands i atriet
Atriet i Diakonveien 14 (spesialmat står i studentkafeen)

13.10–14.10

Seminarer

Du må velge et seminar:

Medborgerskap og samhandling
Kirsten Jæger Fjetland og Kjersti Helene Haarr
VID Sandnes

Endringer i alderssammensetning og andre forhold i samfunnet setter helse- og velferdstjenester under press. Samskaping mellom offentlige tjenester, frivillighet og sivilsamfunn støtter opp under bærekraftige og helsefremmende tjenester. Verdier som fremmer aktivt medborgerskap og samhandling er nødvendig for et fortsatt velferdssamfunn.

Atrium sør

Bærekraftig liv gjennom frivillighet
Elsbet Pilskog (ansatt), Serine Jacobsen (frivillig), Kristin Heger (ansatt) og David John Grindem (frivillig) fra SAFIR

Fra forskjellige perspektiver forteller de om betydningen av å være frivillig, gjøre endring i livet, og av fellesskap, ettervern, hverdagsmestring og deltakelse.

Galleri nord

Bærekraftige liv
Agnes Vevle Tvinnereim, fra Bærekraftige liv og Matkollektivet


Tid til felles refleksjon og erfaringsdeling av hvordan man kommer i gang med Bærekraftige liv. Vi startet opp på Landås i 2008 med en tanke om å ta klimakampen «fra protest til fest». Siden den gang har over 30 nabolag i hele landet startet Bærekraftige liv og kreative samfunnseksperimenter myldrer. Initiativene handler om klima, folkehelse, synlighet, felles ressurser, tillit og tilhørighet.

Atrium nord

Sårbarhetens nødvendighet
Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, Misjonsforbundet

Seminaret tar for seg vår eksistensielle sårbarhet, og vår livssmerte som en del av den menneskelige vei mot modning. Mandt-Arnfindsen tematiserer perfeksjonisme, hvile, lytte til egen kropp, betydningen av glede og hvordan vi kan ta imot det sårbare livet som gave.

Galleri sør
14.25–15.00

Musikalsk avslutning

Studenter fra VID vitenskapelige høgskole, med saxofonist Tore Ljøkjel

Programmet blir lagt ut fortløpende. Forbehold om endringer.

Seminarholdere

Senter for frivillig innsats i rusfeltet (SAFIR)

Senter for frivillig innsats i rusfeltet (SAFIR)

SAFIR er en byomfattende frivilligsentral for og med tidligere rusavhengige som er drevet i samarbeid av Kirkens Bymisjon og Oslo Røde Kors. Fra Safir kommer Elsbet Pilskog (ansatt), Serine Jacobsen (frivillig), Kristin Heger (ansatt) og David John Grindem (frivillig)

Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Anne Margrethe Mandt-Anfindsen er skribent, journalist, forkynner og forfatter. Hun er fagkonsulent for Disippelliv hos Misjonskirken Norge hvor hun utvikler og leder et program for fordypning og «spiritual formation» blant pastorer. I 2016 avsluttet hun et drøyt tre år langt masterarbeid om det erfarte gudsfraværet.

Kirsten Jæger Fjetland og Kjersti Helene Haarr

Kirsten Jæger Fjetland og Kjersti Helene Haarr

Førsteamanuensis Kirsten Jæger Fjetland er opptatt av å formidle og utforske betydningen av narrativitet i tjenesteyting. Hun har vært med å bygge opp en master og forskningsgruppe i Medborgerskap og samhandling. Høgskolelektor Kjersti Helene Haarr er ergoterapeut og er nå studieleder for masterprogrammet som utforsker ulike former for medborgerskap, og søker kunnskap for fremtidens helse- og velferdstjenester.

Begge er ansatt ved VID vitenskapelige høgskole ved fakultet for helsefag, Sandnes

Disse møter du på stand

Kirkens SOSKirkens SOSKirkens SOSRetretten
KABB – kristent arbeid blant blinde og svaksynte
SAFIR – frivilligsentral for og med tidligere rusavhengige, Kirkens Bymisjon/Oslo Røde Kors
Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Blå Kors
Kirkens SOS
Diakonforbundet
Dialog
VID vitenskapelig høgskole

Elisabeth Helvin – har salgsutstilling. Forsidebildet viser et av hennes verk.

Kontaktinformasjon

Kart

Publisert 19. mai 2016, oppdatert 18. april 2018