Vi «spør mer» på verdensdagen for psykisk helse

8. oktober 2020, 11.00–13.00 (Legg til i kalender)

Atriet, Diakonveien 14

Intern markering på Diakonhjemmet

Til daglig er vi tett på hverandre i studiene og i jobbene våre innen helse- og omsorgsektoren. Hjelper nærheten oss til å spørre mer og til å være interesserte og nysgjerrige? Prater vi sammen og tar vare på hverandre? Bidrar vi til trygge rom for å snakke åpnet om egen og andres psykiske helse? Enkel & intern markering i atriet.

Om markeringen

Verdensdagen for psykisk helse er et fellesarrangement for studenter, ansatte og andre interesserte som arrangeres i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole og stiftelsen Diakonhjemmet.

«Spør mer» er andre tema under verdensdagen-paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse», som gjelder for 2019-2021 Les mer om verdensdagen for psykisk helse.

Markering av verdensdagen 9. oktober i Oslo domkirke

Oslo domkirke og preste- og diakontjenesten ved Diakonhjemmet Sykehus inviterer til gudstjenste, lystenning og appeller i Oslo domkirke. Denne markeringen av verdensdagen foregår fredag 9. oktober i Oslo domkirke.

Les fullstendig sak:

https://verdensdagen.no/markeringer/vid-diakonhjemmet-spor-mer-intern-enkel-markering-av-verdensdagen-for-psykisk-helse-pa-vid-vitenskapelige-hogskole-diakonhjemmet/

Kontaktinformasjon

Kart

Publisert 24. september 2019, oppdatert 8. oktober 2020