«Spør mer» – bli med på verdensdagen for psykisk helse

8. oktober 2020, 11.00–13.00 (Legg til i kalender)

Atriet, Diakonveien 14

«Spør mer» verdensdagen for psykisk helse 8. oktober

Verdensdagen med tema, Vis interesse - vær nysgjerrig markeres på VID vitenskapelige høgskole - Diakonhjemmet.

Bli med på VID vitenskapelige høgskole og Diakonhjemmets markering av psykisk helse på verdensdagen. Hva betyr det å «spørre mer» for studenter og ansatte innen utdanning, helse og omsorg?

Arrangementet blir tilpasset smittesituasjonen, og blir digitalt om nødvendig.

Om markeringen

«Spør mer» er andre tema under verdensdagen-paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse», som gjelder for 2019-2021 Les mer om verdensdagen for psykisk helse.

Markering i Oslo domkirke 9. oktober

Oslo domkirke og preste- og diakontjenesten ved Diakonhjemmet Sykehus inviterer til gudstjenste, lystenning og appeller i Oslo domkirke fredag 9. oktober i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse.

Kontaktinformasjon

Kart

Publisert 24. september 2019, oppdatert 8. oktober 2020