Brorparten av staben ved Diakonhjemmets Sygehus på trappen til Magdalenahjemmet anno 1895. Karene i lange frakker er reservelege Anton Smith (lengst til venstre, i flosshatt) og overdiakon Ole Bornemann Bull. Diakonelever i noe kortere arbeidsanstrekk. I mørk dress: den økonomi- og driftsansvarlige, forvalter Herbrand Golsen Flaata.​

Brorparten av staben ved Diakonhjemmets Sygehus på trappen til Magdalenahjemmet anno 1895. Karene i lange frakker er reservelege Anton Smith (lengst til venstre, i flosshatt) og overdiakon Ole Bornemann Bull. Diakonelever i noe kortere arbeidsanstrekk. I mørk dress: den økonomi- og driftsansvarlige, forvalter Herbrand Golsen Flaata.​

I dag er Diakonhjemmet 130 år

21. april 1890 startet Det norske Diakonhjem sin virksomhet for å avhjelpe nøden i datidens Kristiania, som var sterkt preget av sult og fattigdom. På dagen 130 år etter står Diakonhjemmet ved sitt oppdrag om å bidra til å løse byens behov og utfordringer – ikke minst som bidragsyter i den nasjonale dugnaden koronakrisen har skapt.

– Vi hadde uansett ikke noen store jubileumsplaner i år. Situasjonen som hele Oslo, Norge og verden befinner seg i, gjør at dette ikke er tidspunkt for en storstilt feiring. I år har vi valgt å spre markeringen av 130-årsjubileet gjennom hele året, i små og større sammenhenger der vi er til stede, sier Ingunn Moser, forstander og adm. direktør ved Diakonhjemmet.

Helhetlig omsorg og bærekraftig velferd

– Vi er stolte av vår historie, og den skal vi ta med oss inn i de spennende prosjektene som ligger foran oss de neste årene. Vi skal være utprøvingsarena for modeller for helhetlig omsorg og bærekraftig velferd, og utvikle Diakonhjemmet hage og området på Steinerud som campus, innovasjonsdistrikt og nærmiljø. Vi skal satse på helhetlige tilnærminger, samhandling og deling, og tydelig verdiprofil i alt vi gjør. Vi er i startgropa og gleder oss til å komme i gang!

Se ut over landegrensene våre

– Skulle noen ønske å gratulere oss vil vi gjerne utfordre dere til å bidra til vår innsamlingsaksjon på Facebook. I samarbeid med Kirkens Nødhjelp ønsker vi å samle inn penger til hjelpearbeidet i Syria. Diakonhjemmet har over lang tid støtte arbeid i Syria, og i en tid hvor grenser stenges og alle har nok med sitt, er det viktig at noen løfter blikket og ser utover grensene. Til land som trenger hjelp for å håndtere korona-pandemien nå, sier Ingunn Moser.

– Bli med på en internasjonal dugnad. Diakonhjemmets innsamlingsaksjon på Facebook

Du kan også gi på:
Vipps til 2426 (merk gaven SYRIA)
SMS SYRIA til 2426 (200,-)
Innbetaling til konto: 1602.40.26535

– Les mer om Diakonhjemmets historie