Rektor Gry Ulvedalen ved Fagskolen Diakonova under den offisielle åpningen

Rektor Gry Ulvedalen ved Fagskolen Diakonova under den offisielle åpningen

Fagskolen Diakonova feiret offisiell åpning 28. august i Oslo

Rektor Gry Ulvedalen ved fagskolen ønsket det første kullet med studenter velkommen.

Den etterlengtede dagen ble åpnet av Usman Ahmad Mushtaq, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, i Oslo. Ahmad Mushtaq uttrykte sin begeistring for at fagskolen skal bidra til positiv endring innen helse og omsorg. Byråden er selv utdannet lege og har hatt sin praksis på Diakonhjemmet sykehus.

- Det er utrolig hyggelig å være tilbake og se hvordan Stiftelsen i lag med eiere tenker fremover. Tilbudet kunne ikke vært mer aktuelt, antall eldre blir stadig større og denne utdanningen er et godt svar på blant annet Helsepersonellkommisjonens utredning. Jeg må berømme studenter som starter utdanningen i dag, sa byråden.

Så avsluttet han sitt innlegg med et smil da han tok imot saksen som rektor Gry Ulvedalen overrakte ham.

- Jeg har vært byråd i kun seks måneder, så jeg har ikke fått gjort altfor mange av disse snorklippingene. Det er valg snart, så dette er ganske høytidelig for meg også, sa han.

Usman Ahmad Mushtaq, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, snakker om hvordan utdanningen ved fagskolen vil bidra til en positiv endring innen helse og omsorg.Usman Ahmad Mushtaq, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, snakker om hvordan utdanningen ved fagskolen vil bidra til en positiv endring innen helse og omsorg.

Fagskolen Diakonova har blitt tildelt driftstilskudd, som tilsvarer 30 studieplasser i Oslo, for sitt første studietilbud  Aktiv omsorg for eldre. Studentene som var til stede for å markere denne viktige milepælen utgjør det første kullet på Fagskolen.

En avgjørende rolle

Under den offisielle åpningen deltok fagskolens eiere, virksomhetene som er en del av Diakonhjemmet familien, flere nøkkelaktører innen utdannings- og diakonisektoren og fagskolens samarbeidspartnere.

Leder for fagskolens styre Solveig Kopperstad Bratseth understreket hvordan skolen vil spille en avgjørende rolle i å utdanne fremtidige fagpersoner.

- Fagskolen Diakonova kommer med et viktig tilbud på rett tid både for å rekruttere og beholde helsearbeidere. Det er få fagskoler i Norge som er spesialisert innen helse og jeg er helt sikker på at behovene kommer til å øke. Tilbudet gir helsefagarbeidere og de med praksis erfaring mulighet for fagutvikling og karrieren får på denne måten en opptur. Det gir økt mestring og dermed økt trivsel og bedre arbeidsmiljø, sa Kopperstad Bratseth.

Leder for fagskolens styre Solveig Kopperstad Bratseth deler sine visjoner og engasjement under sin taleLeder for fagskolens styre Solveig Kopperstad Bratseth deler sine visjoner og engasjement under sin tale

Mye å feire på åpningsdagen

Fagskolen Diakonova har jobbet i om lag to år med oppbyggingen av studieprogrammet i Aktiv omsorg for eldre. I år vil 30 studenter bli utstyrt med nødvendige ferdigheter og kunnskap for å møte utfordringene i dagens samfunn og hjelpe de som trenger det mest.

Åpningen med ca. 90 gjester markerte ikke bare en nyetablert høyere yrkesfaglig utdanningsinstitusjon, men en fornyet satsning innen helse- og omsorg som en sentral del av samfunnet.

Fagskolen Diakonova er en privat ideell fagskole innen helse med lokasjoner i Oslo og Bergen. Fagskolen Diakonova eies av Stiftelsen Diakonhjemmet, Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Stiftelsen Diakonova og Ferd AS gjennom Fagskolen Diakonova Holding AS.