Rektor på VID, Bård Mæland i samtale med internasjonal direktør Berit Hagen Agøy i Den norske kirke.

Rektor på VID, Bård Mæland i samtale med internasjonal direktør Berit Hagen Agøy i Den norske kirke.

Menneskeverdet må seire over rasismen

– Rasisme er menneskers ursynd. Kampen for likeverd må føres kontinuerlig. Det sier internasjonal direktør Berit Hagen Agøy i en samtale med rektor på VID vitenskapelige høgskole Bård Mæland i forbindelse med FN-dagen mot rasisme 21. mars.

Kampen for likeverd og mot rasisme må vi alle ta. Et samfunn som bygger på forskjellene, skaper hindringer for mennesker og er et utrygt sted å være, fortsetter hun.

Må holde fast ved menneskeverdet

– Kjernen er å se individet akkurat som det er, ikke som del av en gruppe, sier Bård Mæland.

Han mener vi ikke minst må la være å sette «oss» som en standard som «den andre» må etterlikne.

Mæland fortsetter: – Tar vi dette inn over oss er det faktisk ikke så lett. Vi må trene på det. Akseptere å bli korrigert også av egne barn eller kollegaer. Fordi vi i maktposisjoner er privilegerte.

– De som ikke er utsatt for diskriminering, ser den ikke

Hagen Agøy mener samfunnet må unngå at forskjeller blir satt i et hierarkisk system

– Det er bra at vi er forskjellige fra hverandre. Men i det øyeblikket den forskjellen blir et hierarki som fører til at noen bestemmer over andre, er det ille. Samfunn, system, organisasjoner som diskriminerer på grunnlag av forskjellene, er utrygge.

Hun mener vi alle må holde fast ved at alle mennesker har akkurat samme menneskeverd, har lov til å definere sitt eget liv og markere sin egen identitet.

– Den dype erkjennelsen er helt sentral. Min erfaring etter mange års arbeid nasjonalt og internasjonalt er følgende: de som ikke er utsatt for diskriminering, ser den ofte ikke. Mens de som er utsatt for den, de kjenner den, sier Hagen Agøy betenkt.

Fra ord til handling

Den norske kirke har et stort ansvar og jobber for å bekjempe rasisme.

– Jeg vil trekke frem kirkens arbeid og ansvar for å være en ansvarlig arbeidsgiver som har nulltoleranse for at mennesker diskrimineres. Konkret betyr det at ansatte ikke hindres i å gjøre det de kan på jobben, ikke hindres i det de faktisk er i stand til å gjøre, sier Agøy.

Agøy peker på enkle tiltak: tilrettelegging, skape trygghet for å kunne melde fra, og ikke minst bli tatt på alvor og fulgt opp. 21. april holdes den årlige LIM-fagdagen. LIM står for Likestilling-Inkludering-Mangfold.

– Samtidig jobber kirken med holdninger fordi menneskers likeverd er en av kristendommens kjerneverdier. Til å glede seg over mangfoldet, åpne kirkerommet for det mangfoldet og la alle kjenne på at der kan jeg være meg selv, avslutter Agøy.

En høgskole har også et stort ansvar

Å lage et trygt arbeids- og studentmiljø for en høgskole er viktig. Som stor institusjon har VID planer for det.

– Arbeidet mot rasisme må oppleves som reelt. Vi må alle jobbe med å snu forestillingen om mulige barrierer til å få frem den ekte gleden over mangfoldet som finnes hos oss. Rett og slett bidra til at alle kan ta ut sitt fulle potensial, avslutter Mæland.

Står sammen om å markere FN-dagen mot rasisme

Siden 2022 har Stiftelsen Diakonhjemmet og virksomhetene VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet sykehus og sykehusapotek, Diakonhjemmet Omsorg og Fagskolen Diakonova stått sammen om å markere FN-dagen mot rasisme. Berit Hagen Agøy, internasjonal direktør i Kirkerådet har deltatt med foredrag, refleksjon og samtale. I år sammen med Bård Mæland.

Andre felles markeringer