Nye Diakonhjemmet stasjon med forbehold. Illustrasjonsbilde av Team Major.

Nye Diakonhjemmet stasjon med forbehold. Illustrasjonsbilde av Team Major.

Nye Diakonhjemmet stasjon klar i 2027

- En moderne stasjon med universell utforming er svært viktig for virksomheter og aktivitetene som skal være på Diakonhjemmet. Det blir fint å ha et sentralt kollektivt tilbud som er tilgjengelig for mennesker med ulike behov kommenterer administrerende direktør ved Diakonhjemmet Ingunn Moser.

Nylig kunne Sporveien melde at de er i gang med arbeidet med nye Diakonhjemmet stasjon.

- Det er ikke hver dag det etableres nye stasjoner på eksisterende linjer, og planen er at den skal stå ferdig til skolestart i 2027. Vi gleder oss til å komme i gang med byggingen, sier Arnt Jørstad prosjektleder i Sporveien.

Stasjonen vil bidra til byutvikling, blant annet gjennom å åpne opp flere områder for publikum. Den nye stasjonen planlegges for eksempel med en gangbro over sporet som vil gi økt fremkommelighet og mulighet for å krysse T-banesporet. Diakonhjemmet stasjon blir en helt ny, moderne og tilgjengelig stasjon, og vil trolig erstatte to eldre stasjoner, heter det i uttalelsen fra Sporveien.

- Med Diakonhjemmet t-bane stasjon åpnes en ny og mer tilgjengelig og tilpasset adkomst til Diakonhjemmet sykehus for pasienter, besøkende og ansatte som bruker kollektiv transport, sier konstituert sykehusdirektør Torkil Clementsen.

Etablerer en rekke nye tilbud

I og rundt den nye stasjonen skal det etableres nye tilbud. Det skal bygges ny videregående skole, nytt sykehjem, campus for den vitenskapelige høgskolen skal utvides, rundt 200 nye boliger skal bygges, ny barnehage etableres og en rekke andre tilbud som kafeer og kantiner vil komme rundt et nytt torg. Diakonhjemmet står bak utbyggingen av området, mens Sporveien er byggherre for den nye stasjonen.

- Diakonhjemmet stasjon vil bidra til at utdanningsinstitusjonene på området blir enda lettere tilgjengelig for de mange ansatte og studentene fra 2027, sier rektor ved VID vitenskapelige høgskole, Bård Mæland

Sporveien jobber tett og godt med stiftelsen Diakonhjemmet. Finansieringen av stasjonen er et spleiselag bestående av Diakonhjemmet og Oslo kommune.

Diakonhjemmet stasjon er en del av utbyggingsprosjektet i Diakonhjemmet hage. Det planlegges at den skal være ferdig samtidig med en ny videregående skole på Diakonhjemmet i 2027. Les mer om Diakonhjemmet hage.

Nye Diakonhjemmet stasjon med forbehold. Illustrasjonsbilde av Team Major.Nye Diakonhjemmet stasjon med forbehold. Illustrasjonsbilde av Team Major.