Nye ledere til Diakonhjemmet

Nye ledere til Diakonhjemmet

Ståle Søbye er ansatt som direktør for økonomi, finans og verdiforvaltning, og Runar Nygård starter som sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft ved Det norske Diakonhjem.

Ståle Søbye er 48 år, utdannet siviløkonom og har bred erfaring fra økonomi, eiendom og høyere utdanning. Han kom til Diakonhjemmet som økonomisjef i eiendomsavdelingen i 2009, etter å ha vært engasjert i Selvaagbyggs utbygging av en ny bydel på Løren. Fra 2011 har Søbye hatt funksjoner i Diakonhjemmet Høgskole og VID vitenskapelige høgskole, sist som direktør for administrativ støtte med overordnet ansvar for økonomi, IT, eiendom/drift og HR. Han har i stor grad bidratt til utvikling av Diakonhjemmet Høgskole og VID vitenskapelige høyskole, med omstruktureringer og fusjoner.

Jeg er veldig glad for muligheten til å kunne jobbe strategisk med utviklingen av Diakonhjemmet, for å kunne levere gode tjenester for samfunnet og for innbyggerne i Oslo. For vi utgjør en forskjell når vi fortsetter arbeidet med å samle felles ressurser og arbeide helhetlig. Det er jeg overbevist om, sier Ståle Søbye.

– Samtidig kjenner jeg også på en viss ærefrykt rundt en slik oppgave for en organisasjon med en 135-årig historie. Vi skal profesjonalisere oss og bruke ressursene på en best mulig måte. Historisk har Diakonhjemmet være flinke til å tilpasse seg, og samtidig beholdt den diakonale forankringen. Det skal vi fortsette med.

– Jeg har fått være med på en spennende reise til nå med 10 år ved Diakonhjemmet og VID. For meg har det vært viktige år, med mye læring og utvikling sammen med dyktige kollegaer. Vi har vist tidligere at når det har vært store utfordringer så har vi klart å løfte oss sammen. Det bor veldig mye bra i denne organisasjonen, sier Søbye.

– Diakonhjemmet betyr mye for menneskene som trenger oss

Runar Nygård er 55 år, utdannet statsautorisert revisor og har bred ledererfaring fra både privat og offentlig sektor. Nygård har vært økonomisjef/økonomidirektør ved IKEA og i Ernst & Young, og vært viseadministrerende direktør eller direktør i helseforetak, barnevern og kommunal helsesektor. Ved IKEA hadde han også ansvar for eiendomsområdet og satt blant annet sentralt i prosjektet som bygget IKEA Furuseth. Nygård har arbeidet med innovasjon og utviklingsoppgaver i det meste av sitt yrkesliv. Han har vært ansvarlig for oppbygging av det sentrale miljøet i Oslo kommune innenfor velferdsteknologi, og kommer nå fra stilling som avdelingsdirektør i KS med ansvar for utbredelse og endring av velferdsteknologiske løsninger i kommunene i Norge.

– Dette er den meste spennende jobben jeg har sett på veldig lenge. Diakonhjemmet har en samling av tjenester som er ganske unik. Her finnes hele vertikalen – fra omsorgstjenester til spesialisthelsetjeneste, apotek og høyskole. Det gir en enestående mulighet til å jobbe med utvikling av helhet og løp – som jeg synes er veldig inspirerende. Det foregår mye utvikling og innovasjon allerede – og utbyggingsplanene for Diakonhjemmet hage vil skape nye arenaer og muligheter som knapt finnes andre steder. Dette vil jeg være med på, og gjøre mitt for å binde det sammen og skape begeistring. Diakonhjemmet betyr mye for menneskene som trenger oss, sier Runar Nygård.

– Jeg gleder meg veldig. Arbeidsfeltet er svært, og her er det også mye som sikkert ikke er ferdigtenkt. Men sammen med flinke folk skal vi finne ut av dette – jeg er privilegert som får lov å være med på laget, sier Nygård.

– Heldige som for disse med på laget

– Vi er heldige som får Ståle Søbye og Runar Nygård med på laget på Diakonhjemmet og jeg gleder meg til å jobbe sammen med dem! Disse to stillingene blir sentrale i realiseringen av den nye strategien 2020-2030 for Diakonhjemmet – for å være en pådriver for bærekraft, en tydelig og betydelig samfunnsaktør, og en magnet som tiltrekker seg medarbeidere, frivillige og samarbeidspartnere, sier Ingunn Moser, forstander og administrerende direktør ved Diakonhjemmet.