Sommerfuglen - et symbol for håp; Meditasjoner påsken 2020

Sommerfuglen - et symbol for håp; Meditasjoner påsken 2020

«Alt er som før – ingenting er som det var»

Påskens meditasjonshefte fra Diakonhjemmet har vi valgt å presentere gjennom en video og i et digitalt format. Årets tema er sommerfugler, et gammelt symbol på forvandling og håp. Vi trenger det nå i disse krevende tider – en håpsbekjennelse – innrammet av fotografier med vakre sommerfugler.

Tekstene om årets tema er skrevet av Jarl Bøhler, til daglig sykehusprest ved Diakonhjemmet Sykehus. Gjennom små, korthogde, refleksjoner prøver han å formidle håp og undring.

en bønn
ikke om lykke, fred og harmoni
ikke om evig liv, heller
bare om en stripe av lys
et blaff av håp

I ruten under kan du bla gjennom årets påskehefte - trykk på symbolet til høyre så ser du sidene på hele skjermen.

I ruten under kan du se og høre Jarl Bøhler lese teksten i årets meditasjonshefte - ledsaget av fotografier tatt av Pål A. Berg, kommunikasjonssjef ved Diakonhjemmet stiftelse.

Forstander og adm. direktør ved Diakonhjemmet, Ingunn Moser, leser først sitt forord og påskehilsen.

Trykk på symbolet til høyre i ruten under - så ser du videoen på hele skjermen.

Videoen tar 16 minutter - så sett deg godt til rette - men disse minuttene er den vel verdt. Den påstanden våger vi.

Kanskje du kan koble deg opp på TVen hjemme - se den sammen med andre, eller vise den for noen som trenger noe annet å tenke på i disse tider.

Nederst på siden finner du delingsknapper så du enkelt kan dele denne opplevelsen i sosiale medier.

Forstander og administrerende direktør ved Diakonhjemmet, Ingunn Moser, har skrevet et forord til påskens utgave av meditasjonsheftet:

En håpsbekjennelse

Plutselig står vi midt i en uvirkelig og skremmende tid. Et virus som spores tilbake til en flaggermus langt, langt borte har skapt bølger vi ikke fatter konsekvensene av. De skyller over oss og vi prøver å beskytte oss og stå oppreist. Vi kjenner på sårbarhet og utsatthet. Mange er redde og urolige, ikke bare for helsa, men for livsgrunnlaget for seg og sine.

Hvordan kan vi tro, og hva kan vi tro på, i en slik situasjon?

For meg har det i perioder hvor det har vært vanskelig å tro, eller når jeg ikke har turt å tro, vært godt å kunne låne og bli båret av andres tro. Andres ord, bilder, bønner, salmer, toner. Være en av mange i en gudstjeneste. Delta i kirkens ritualer og trospraksiser gjennom århundrene.

For øyeblikket kan vi ikke oppsøke gudshusene våre, men det er mange måter å lage rom for det hellige på. I dag viser mange stor kreativitet for å skape nye måter å være sammen og dele tro på.

Sommerfuglen er et slikt gammelt bilde på forvandling, og på oppstandelse og håp, som vi kan dele. Sommerfugleffekten handler om det lille, det ene, som kan skape bevegelser som får uante konsekvenser. Påsken handler om en slik bevegelse. Et slikt mysterium. I kirken tror vi på forvandlingens og forandringens mulighet. Kjærligheten som overvinner mørke, død og ondskap.

«Jeg tror på jordens forvandling en gang, en tid, et sted, en fremtid hvor Guds himmel til jorden senkes ned.» (Eyvind Skeie, Norsk Salmebok 2013, No. 899).

Ingunn Moser,
forstander/administrerende direktør

Diakonhjemmet lager hver påske og jul et meditasjonshefte, til oppmuntring og refleksjon. Årets påskehefte er det 31. i rekken av utgivelser. Under finner du lenke til tidligere års utgivelser:

- Her kan du se og lese flere av Diakonhjemmets meditasjonshefter