Tiltak for sårbare eldre (avsluttet)

Tiltak for sårbare eldre (avsluttet)

Som følge av pandemien har aktivitetstiltakene til eldre blitt førre, samtidig som flere har vært underlagt restriksjoner ift besøk.

Bakgrunn

Beboere, pårørende og helsepersonell er, som følge av pandemien, under sterkt press og det er endringer i rutiner. Aktiviteter kan kun utføres med få personer av smittevernhensyn, noe som medfører en sterk reduksjon av aktivitetstilbud. Det er videre vanskelig for pårørende å være underlagt restriksjoner for besøk, samtidig som det er krevende for beboere at pårørende ikke får komme på besøk.

Målsetting

Målet med prosjektet er å:

  • forebygge isolasjon hos eldre personer som bor på sykehjem eller i omsorgsbolig.

Organiseringen av prosjektet

Besøksvert

Vi ser at sosial kontakt for beboere er mer omfattende enn tidligere, og søker derfor om midler til besøksverter i virksomhetene i perioden. Oppgavene vil blant annet være:

  • Være i dialog med beboere om behov og ønsker for besøk av pårørende.

  • Være i dialog med beboere om bruk av nettbrett, telefon og andre metoder for kontakt med pårørende.

  • Avtale og oppmuntre pårørende til beboere til besøk, og særlig legge til rette for besøk hos beboere som får lite besøk.

Transport

Diakonhjemmet Omsorg vurderer at arbeidet til besøksvert og andre ansatte vil få en større mulighet ved transport som man selv kan organisere og være ansvarlig for smittevern. Vi ser at vi kan møte pårørende ute på tur, reise på besøk innendørs eller utendørs, gå på restaurant på drømmedager, dra på tur til kjente områder, hente pårørende som selv ikke klarer å organisere transport.

Studentpraksis

I november og desember 2020 vil 180 studenter i sykepleie ha folkehelsepraksis i Diakonhjemmet Omsorg, og der de fleste vil ha praksis i Omsorg+ og sykehjemmene. Studentene vil bidra i arbeid med oppgaver som er beskrevet i denne søknaden i denne perioden.

Tidsaspekt
1. november 2020 - 31. desember 2021

Prosjektansvarlig
Anita Glittum

Prosjektmedarbeidere
Siri Gulpinar
Lisbet SørgjerdHamid Reza Irai

Finansiering
Statsforvalteren

Andre ressurser

Folkehelsepraksis; den store diakonale dugnaden nyhetssak VID.no