Hjemmekoselige fellesrom og personlige enerom

Om Sagenehjemmet

Sykehjemmet har god fagkompetanse, et bredt aktivitetstilbud, populær kafe og flotte terrasser, hager og utemiljøer. Sagenehjemmet har 70 sykehjemsplasser med enerom og eget bad.

Bomiljø

De 70 rommene er fordelt på mindre bogrupper med seks til åtte rom. Hver bogruppe har kjøkken, fellesstue og terrasse. Fem av Sagenehjemmets rom er ekstra store og egner seg for par som ønsker å bo sammen.

Alle kan innrede sitt eget rom

Det er plass til minner som forteller litt om den enkelte. Det kan være en spesiell stol, kommode, et lite bord, egne gardiner, sengeteppe osv.

Fellesrom

I hovedetasjen er det kafe, peisestue, bibliotek og vinterhage. Det er også lekekrok for barn som er innom. Disse rommene kan brukes av beboere, pårørende, ansatte og andre som besøker sykehjemmet. På fellesområdene er det kun levende planter og blomster.

Aktivitetstilbud

Aktivitøren tilrettelegger for fellesaktiviteter, aktiviteter i grupper og individuelt. Av dette kan nevnes sanggruppe, bingo, konserter, erindringsgrupper, turer til aktuelle steder i Oslo og andakt/gudstjeneste. På høsten arrangeres det «aktivitetsuke», og på sommeren er det mange aktiviteter ute. Dette kan være sykkelturer, piknik ved elva, badeturer til Malmøya eller samlinger i hagen. Sagenehjemmet har avtale med en musiker som bidrar med gitar og sang på mange av arrangementene. En torsdag i måneden er det felles frokost i Sagenehjemmets egen kafé, for beboere som ønsker å delta. De enkelte avdelingene har også tilbud til sine beboere. Dessuten samarbeider Sagenehjemmet med mange frivillige. De frivillige bidrar med å oppfylle individuelle ønsker fra beboerne. For eksempel har vi frivillige sykkelvenner som tilbyr sykkelturer til beboerne.

Avdelinger

Sagenehjemmet har fire avdelinger. En for hver etasje i bygget. I 1. etasje er det en skjermet enhet for demente med 13 plasser fordelt på to bogrupper. Denne avdelingen har en egen skjermet hage.

Bygg

Sagenehjemmet ble åpnet i 1967. I 2003 ble sykehjemmet påbygget og totalrenovert. Sykehjemmet ligger rolig til i et godt etablert bomiljø på Bjølsen i bydel Sagene. Tilknyttet bygget er det en idyllisk sansehage. Store gode balkonger, terrasser og uteområder gir gode muligheter til å være ute.

Organisering

Sagenehjemmet er et ideelt privat diakonalt sykehjem eid av Diakonhjemmet Omsorg AS. Daglig leder er Anita Glittum. Oslo kommune kjøper alle plassene ved Sagenehjemmet og søknad om sykehjemsplass må rettes til Oslo kommune.

Fagmiljø

Sagenehjemmet har en stabil gruppe ansatte med relevant faglig utdannelse og lang erfaring. På hver avdeling er det avdelingsleder (sykepleier), sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere. I tillegg til de faste ansatte har vi mange dyktige vikarer og ekstravakter. Mange av disse er studenter fra høgskoler i Oslo. I tillegg til personalet på avdelingen har vi blant annet lege, fysioterapeut, kokk og aktivitør.

Fagutvikling

Sagenehjemmet legger vekt på kompetanseheving gjennom internundervisning, kurs, videreutdanning og samarbeid og prosjekter sammen med sykehus, høyskoler og andre.

Sagenehuset

Sagenehuset eies av Sagenehjemmet og brukes mye til fagutvikling. Huset, som ligger vegg i vegg med Sagenehjemmet kan tilby både undervisningsrom, grupperom og simuleringsrom. Huset benyttes også av interne og eksterne samarbeidspartnere.

Praksissykehjem

Sagenehjemmet er praksisarena for høgskoler i sykepleie og elever innen helsefag. Sagenehjemmet er godkjent lærebedrift i helsearbeiderfaget i Oslo kommune.

Eget kjøkken

Sagenehjemmet har et eget kjøkken hvor middagen til beboerne lages. Kjøkkenet driver også Sagene kafé i lokalene, og kafeen er åpen for alle.

Sagenehjemmet

E-post: post.sagenehjemmet@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 23 00 73 00

Telefon: +47 934 75 100

Sagenehjemmet – ideelt diakonalt sykehjem på Bjølsen i Oslo.

Besøksadresse: Maridalsveien 177C, Oslo

Gå til kontaktsiden